Arendavad teraapiad

Arendavate teraapiate eesmärk on erinevate haiguse tõttu häirunud funktsioonide parandamine, laste arengu toetamine ning lähtuvalt lapse erivajadusest igapäevatoimingutes toimetuleku edendamine. Teraapiaid vajavate laste profiil on äärmiselt erinev – käitumishäirest sügava liikumispuudeni. Tihtilugu vajavad liitpuudega lapsed mitut erinevat teraapiat.

Riiklikud vahendid ei ole aga piisavad, et tagada kõikidele raskelt haigetele lastele järjepidevalt vajalikke arendavaid teraapiaid. Lisaks on erinevate terapeutide teenuseid keeruline saada lastel, kes elavad maapiirkonnas või kellel ei ole mingil muul põhjusel võimalik käia teenusel. Seega aitab Lastefond raskelt haigeid lapsi kasvatavatel peredel tasuda lapse muusika- ja ratsutamisteraapia eest ning võimaldab lisaks ka tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust nii teraapiakabinetis kui ka lapse kodus, kattes teenuse lisamahu, mida riiklikest vahenditest ei kompenseerita. Samuti toetame füsioteraapiat nii teraapiakabinetis, lapse kodus kui ka koolis; müofunktsionaalset teraapiat, mille eesmärk on parandada näo- ja suupiirkonna lihaste tööd; ning eripedagoogi või logopeedi teenust, kui laps seda vajab. Lisaks aitab fond tasuda ka individuaalse ravivesivõimlemise kulud, mis on raviarsti poolt lapsele näidustatud, kuid mida riiklikud vahendid ei kata.

Praegu toetab fond selles 34 last: JaakuRihannat, Mariat, Robinit, ElisabethiElisabeti, Lillet, LisannatErikat, Oliveri, RasmustKatariinatMatteotJoonastAnnitLindatFrankat, Kristinit, Quentinit, EliDianat, Miinat, Jasperit, Britat, Kristjanit, Rudolfit, KardotOttot, Ragnarit, Kasparit, Hannah-Meribelli, Evat ja Hanna-Liisat ja Ellyt.

Lisaks on Lastefond palju aastaid järjest kutsunud koos Peetri  Jooksuga ellu kampaania, et aidata täita ühe lapse unistus iseseisvalt kõndima hakata. 2016. aastal alustasime heade annetajate toel kampaaniaga Jan kõndima!, 2017. aastal kampaaniaga “Hanna-Liisa kõndima!“, 2018. aastal kampaaniaga “Kelly kõndima! 2019. aastal kampaaniaga “Kevin kõndima!” ning 2020. ja 2021. aastal kampaaniaga “Klerkon kõndima!”. 2022. aastal aitasime üheskoos Peetri Jooksu ja E-Lux Kodutehnikaga “Desiree kõndima!” ning 2023. aastal jooksime “Brita kõndima“. Sel suvel, 9. juunil, kutsume kõiki jooksma Ragnari heaks.

Kampaaniate eesmärk on intensiivsete arendavate teraapiate abil täita laste unistus iseseisvalt kõndima hakata.

Peale selle aitab Lastefond katta ka massaaži ja osteopaatia kulusid. Sellega toetab fond hetkel kolme last ja noort: EllytDianat ja Hendrat.

Fond aitab vajaduse korral peredel hüvitada ka kulutusi, mis tekivad seoses haige lapse transportimisega ravi- või erihooldust pakkuvatesse asutustesse, arstide, terapeutide või spetsialistide juurde.

Erinevad arendavad teraapiad olid ka Lastefondi 2018. aasta põhikampaania Üleannetus fookuses.

Ravivesivõimlemine

Hüvitame Aura veekeskuses toimuvate ravivesivõimlemise treeningute kulud Tartumaal elavatele lapseea liigesepõletikuga lastele ja noortele.

Projekt sai alguse 2006. aastal, kui Selveri kampaania „Koos on kergem“ raames alustati annetuste kogumisega võimaldamaks lapseea liigesepõletikuga lastele tasuta ravivesivõimlemist.

Neile lastele regulaarne ravivõimlemine hea võimalus saada füüsilist koormust, samuti aitavad vesivõimlemise tunnid liigesehaigetel lastel vähendada haigusest tingitud ja vähesest kehalisest aktiivsusest tulenevaid väga tõsiseid terviseprobleeme.

Ravivesivõimlemine toimub Aura veekeskuses ning lapsed on jaotatud erinevatesse vanusegruppidesse. Tunnid koosnevad terapeutilistest harjutustest, mis parandavad noorte liigeste liikuvust, suurendavad lihasjõudu ning vastupidavust. Näiteks saavad lapsed veekeskkonnas sooritada kergeid hüppeid, joosta, mängida ning imiteerida jalgrattasõitu, mis oleks neile kuival maal liigselt koormav. Tunni lõpus võivad lapsed jääda ka basseini ujuma või palli mängima. Füsioterapeudid peavad tundide juures oluliseks siduda kasulik meeldivaga, et noored saaksid liikumisest positiivse emotsiooni.

Praegu osaleb ravivõimlemisprogrammis ca 30 last vanuses 3–18 aastat. Hooaja jooksul tuleb gruppi alati ka lapsi juurde.

2006. aasta sügisest kuni 2011. aasta kevadeni tegeles lastega füsioterapeut Margus Mustimets, 2011. aasta sügisel jätkas sama tööd füsioterapeut Maria Velgan. 2013–2014 treenis lapsi Aire Arge ning 2014–2016 füsioterapeut Annika Liiv. 2017. aasta veebruarist alustas ravivesivõimlemise juhendamisega füsioterapeut Merlin Burov. 2019. aasta sügisest viib ravivesivõimlemise tunde läbi füsioterapeut Ülle Utsal.

Maksumus:

Lastefond tasub füsioterapeudi töötasu ja ujula piletid, mis teeb ühe kuu toetussummaks ~500 eurot (olenevalt osalejate arvust).

Pildid ravivõimlemisest Auras