Toetuse sisu: Aitame tasuda Matteo tegevus- ja ratsutamisteraapia kulud 

Toetuse suurus: tegevusteraapia 756 eurot ja ratsutamisteraapia 1012 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: september 2022 – detsember 2023*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes
toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Matteo (2019) visuaalmotoorsed oskused, haaramismuster ja motoorne areng on alla eakohase keskmise taseme. Matteo vajab tegevusteraapiat eakohaste oskuste arendamiseks, mis toetavad lapse iseseisvat toimetulekut igapäevategevustes. Teraapia eesmärgiks on parandada lapse tähelepanu ja koostöö oskusi – teraapias õpib laps haarama väikseid esemeid pintsetthaardega, jäljendama lihtsamaid tegevusi (käte plaksutamine, lehvitamine, lusikaga koputamine jne) ning kasutama mänguasju ja igapäevaesemeid eesmärgipäraselt. 

Samuti vajab laps järjepidevat ratsutamisteraapiat, kuna tal on haigusest tulenevalt puudulik koordinatsioon, tasakaal ja peenmotoorika. Teraapia aitab treenida kogu lihaskonda, sealhulgas ülakeha ning toetab last ka psühholoogiliselt. Peamiselt on ratsutamisteraapias seni tegeletud üleüldise alanenud lihastoonuse, suunatud sihipärase tegutsemise ning mitteverbaalse kommunikatsiooni (žestid, piktogrammid) toetamisega. Teraapia on olnud tulemuslik eelkõige kehatüve kontrolli ja lihasvastupidavuse arendamisel (istumisasendi puhul), mis on veidi kandunud üle ka lapse kõnnifunktsioonile. Samuti on paranenud lapse tasakaal nii istudes kui ka kõndides.

Uuel teraapiaperioodil on eesmärgiks seatud jätkata kehatüve kontrolli, sümmeetria, tasakaalu ning kerelihaste vastupidavusliku jõu arendamist ja ennetada seeläbi kehahoiduhäirete väljakujunemist; lisaks toetada eakohaste jämemotoorsete oskuste arengut (iseseisev kõnd, treppidel kõnd, üle takistuste astumine) ja toetada suunatud sihipärases tegevuses osalemist, sh keskendumisvõime ja eneseväljendusoskuste arenemist.

Teraapiate kogumaksumusest 10% jääb pere omaosaluseks. Tegevusteraapia ülejäänud kulud – 1512 eurot – katavad kohalik omavalitsus ja Lastefond kahasse, toetades kumbki lapse teraapiat 756 euroga toetusperioodil, ning ratsutamisteraapia kulud katab heade annetajate toel Lastefond 1012 euro ulatuses. Seega kokku toetab Lastefond Matteot toetusperioodi jooksul 1768 euroga.

Lastefond toetab Matteot tänu heade annetajate abile alates 2021. aasta märtsikuust.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Matteo

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607