Toetuse sisu: Aitame tasuda Jaagule vajaliku muusikateraapia eest

Toetuse suurus: 2 160 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: november 2023 – oktoober 2024*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

 

Jaagul (sünniaasta 2008) on pervasiivne arenguhäire ehk autistlikud käitumisjooned ja kõnearengu probleemid. Seetõttu pole poisi kõne eakohaselt arenenud, teiste inimestega suhtlemine on takistatud ning keskendumisvõime ja tähelepanu kehv.

Autismispektri häirega inimesi iseloomustavad eelkõige suhtlemisraskused, omapärane suhtlemisviis, probleemne arusaamine teiste inimeste emotsioonidest, soovidest, jäikus eluviisides ja mõttelaadis, stereotüüpsed ehk korduvad ja sügavad huvid, harjumused ja käitumised. Neil on vähene võime näha tervikut ja konteksti ning võib olla raske taluda ootamatuid olukordi ja kohaneda muutuste, uue keskkonna ja inimestega.

Jaakpilliga

Jaak on aga väga musikaalne, tal on hea rütmitaju, muusikaline kuulmine ning peab hästi viisi. Erinevad viisid ja helid jäävad talle võrreldes muude asjadega paremini meelde.

Autistlike laste puhul on väga oluline arvestada nende tugevaid külgi ja huvisid. Jaagu puhul on see muusika, mistõttu soovib Jaak väga käia muusikateraapias. Muusikateraapia on hea viis poisi kognitiivsete ja suhtlemisoskuste arendamiseks. Muusikateraapia abil saab arendada vastastikust suhtlemist, tähelepanu koondamist ja keskendumist ühele asjale korraga. Kõnearengule mõjub toetavalt nii muusika kuulamine, laulmine kui ka koos musitseerimine. Autistlike joonte puhul on sagedane probleem tähelepanu hajumisega seotud käitumine, mida saab tasakaalustada korrapärase rütmiga muusika kuulamise ja loomisega.

Muusikateraapia kuulub loovteraapiate hulka. Nii nagu ka paljud teised loovteraapiad on muusikateraapia suuresti mitteverbaalne. Antud asjaolu teeb teraapia võimalikuks ka niisugustele inimestele, kes ei ole võimelised või ei soovi end verbaalselt väljendada. Samuti on emotsioone lihtsam ja ka turvalisem väljendada muusikas kui sõnade abil.

Erivajadustega inimeste puhul aitab muusikateraapia parandada ja arendada sotsiaalseid oskusi, arendada tähelepanu- ja keskendumisvõimet, korrastada tundeelu, parandada motoorseid oskusi ja kehatunnetust.

Muusikateraapia on mujal maailmas andnud väga häid tulemusi, tuginedes paljudele uurimistöödele ning terapeutide kogemusele. Muusikateraapiat rakendatakse nii vaimse kui ka füüsilise puudega inimeste puhul (nt autism, PCI, kõnehäired, Rett sündroom jt). Muusikateraapia on ka Eestis üha arenev teraapia vorm.

Lastefond heade annetajate abiga aitab tasuda 2160 eurot ning 10% kogumaksumusest jääb pere omaosaluseks.

Lastefond toetab Jaaku alates 2015. aasta maikuust.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Jaak

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607