2000. aastal 26 eraisiku poolt asutatud SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks suurimatest ja vanimatest lastehaiglate juures tegutsevatest heategevusfondidest Eestis. Toetame sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid ning seadmete soetamist haiglatele. Kahekümne kolme tegevusaasta jooksul oleme kogunud 20 miljoni euro jagu annetusi ning aidanud üle 3000 lapse üle Eesti. Meie mitteametlik tunnuslause on „Täites lünki aastast 2000!“ ja tänasel päeval näeme me vajadust seista põhimõtte eest “iga laps loeb!”

Millega me tegeleme?

  • haigete ja erihooldust vajavate laste koduste ravitingimuste parandamisega – hüvitame kuludokumentide alusel raske või haruldase haigusega lapse raviga seotud kulutusi, mida Tervisekassa, Sotsiaalkindlustusamet või kohalik omavalitsus ei kata kas üldse või mitte täies ulatuses;
  • vajaliku aparatuuri soetamisega Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikusse ja kliinikumi teiste allüksuste lasteosakondadesse ning väiksematesse Eesti haiglatesse;
  • ravikvaliteedi edendamisega toetades arstide ja teiste erialaspetsialistide täiendkoolitust;
  • heategijate abi vahendamisega – aitame neil jõuda oma toodete ja teenustega abivajajateni.

Kuidas me seda teeme?

Kõik Lastefondi vahendid tulevad headelt annetajatelt – eraisikutelt või ettevõtetelt, kes soovivad anda oma panuse haigete laste toetuseks. Annetuste kogumiseks korraldame erinevaid heategevuskampaaniaid ja -aktsioone, pakume annetamisvõimalust avalikes kohtades ja üritustel ning organiseerime koostööd sponsoritega.

Oma tegevuses tugineb Lastefond ka vabatahtlikkusele: seitsme tasustatud töötaja kõrval aitab fondi eesmärke ellu viia kokku üle 50 vabatahtliku nii Tartus kui ka Tallinnas. Ka Lastefondi kuueliikmeline nõukogu tegutseb vabatahtlikult ilma töö eest tasu saamata.

Vaata ka joonist Lastefondi toimimisest.

Missioon

Lastefondi missioon on äratada kaaskodanikes hoolivust ja tähelepanu kõige õrnemate ja nõrgemate vastu.

Asutajad

Priit Alamäe, Teet Jagomägi, Aino Järvesoo, Arno Justus, Mart Einasto, Jaan Kallas, Antti Kask, Malle Keis, Jaan Kelder, Jüri Kirss, Juhan Kolk, Aare Märtson, Robert Närska, Aune Past, Jaanus Pikani, Andres Piirsoo, Parvel Pruunsild, Uudo Reino, Piret Roos, Urmas Siigur, Olari Taal, Tiina Talvik, Raul Talvik, Jaano Uibo, Karin Varik, Merli Siff.