Toetuse sisu: Aitame tasuda füsio- ja ratsutamisteraapia ning eripedagoogi teenuse eest

Toetuse suurus: 6912 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: jaanuar 2022 – jaanuar 2024*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Lisannal (2017) on diagnoositud haruldane suksinaatCoA ligaasi puudulikkusega seotud sündroom, mille tulemusena on tema lihastoonus madal ja esineb mahajäämus psühhomotoorses arengus. Lisaks on tüdrukul kuulmislangus ja söömisraskused. Söömis- ja joomistoimingud on Lisannale kurnavad, sest toidu neelamine nõuab suurt pingutust. Igapäevaelu põhitoimingute sooritamisel vajab Lisanna pidevat järelvalvet, tuge, juhendamist ning suunamist. Et parandada lapse psühhomotoorset arengut, tõsta lihastoonust ning arendada kontrolli oma keha üle, vajab Lisanna erinevaid arendavaid teraapiaid. Selleks, et Lisanna arengule igati kaasa aidata, vajab tüdruk teraapiaid suuremas mahus, kui riik toetada jõuab.

Lastefond aitab heade annetajate toel toetada lapse ratsutamisteraapiat 3024 euro ning kodust füsioteraapiat 2376 euro ulatuses toetusperioodi jooksul. Samuti aitab Lastefond tänu heade annetajate abile katta Lisanna eripedagoogi teenuse kulud toetusperioodi jooksul 1512 euro ulatuses. Seega kokku toetab Lastefond Lisannat toetusperioodi jooksul 6912 euroga. Teraapiate ja teenuste kogumaksumusest 10% jääb pere omaosaluseks.

Lastefond toetab Lisannat alates 2020. aasta maikuust. Varem on Lastefond tänu heade annetajate abile aidanud soetada tüdrukule õige suuruse ja funktsiooniga käru, mis võimaldab Lisannal liikuda ning teiste laste ja perega koos õues viibida. Lisaks on Lastefond aidanud katta lapse koduse füsioteraapia kulud.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Lisanna

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607