Taotluse saab esitada organisatsiooni/asutuse esindaja. Organisatsiooni/asutuse taotluse saab oma arvutis või käsitsi täitmiseks alla laadida siit: organisatsiooni toetustaotlus.

---------------------------

NB! Taotlus on konfidentsiaalne dokument ja andmeid ei edastata kõrvalistele osapooltele. Tärniga tähistatud väljad tuleb kindlasti täita.

  • TAOTLEJA ANDMED

  • PROJEKTI TAUST

  • (Palun kirjeldage, mis pärast projekti elluviimist muutub)
  • NB! Kui projekti kontaktisik on sama isik, kes on ka taotleja, palun jätke lahter tühjaks.
  • (Palun kirjeldage projekti tegevustega mõjutatavaid sihtgruppe ja nende suurust ehk kellele on projekti tegevused suunatud?)
  • PROJEKTI EELARVE

    (vajadusel lisage ridu)
  • Projekti eelarve tabeli leiad siit.

  • Accepted file types: docx, doc, Max. file size: 1 MB.