Toetuse sisu: Aitame tasuda Ragnarile vajaliku füsio- ja logopeedilise teraapia eest

Toetuse suurus: füsioteraapia 2160 eurot + logopeediline teraapia 1944 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: november 2021 – juuni 2023*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes
toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Ragnar (2017) on rõõmsameelne poiss, kel on insuldi tagajärjel kujunenud välja spastiline tetraparees ehk kõigi jäsemete (eriti käte) spastilisus. Lisaks on lapsel diagnoositud epilepsia. Ragnari arengule on vajalikud erinevad arendavad teraapiad, sh logopeediline teraapia, kuna poisil on sünniaegsest insuldist tulenevalt mahajäämus kõne arengus. Peamiselt on kahjustunud kõnemotoorsed oskused.

Logopeedilises teraapias on praegu eesmärkideks toetada piltide ja esemelise tegevuse toel poisi keeleliste oskuste arengut (sh kõnemõistmist, sõnavara arenemist ning lauseloomet); õppida kasutama piltkommunikatsiooni ja lihtsustatud viipeid, et suhtlust toetada (näiteks küsida küsimusi); ning arendada kõnemotoorseid oskusi, et Ragnaril kujuneks lihtsamate häälikute ja silpide hääldamisoskus ning parem teadlikkus oma hääldusest.

Lastefond koos heade annetajate abiga aitab tasuda Ragnarile vajaliku logopeedilise teraapia eest 1944 euro ning füsioteraapia eest 2160 euro ulatuses toetusperioodi jooksul. Seega kokku toetab Lastefond Ragnarile vajalikke teraapiaid 4104 euro ulatuses. Teraapiate kogumaksumusest 10% jääb pere omaosaluseks.

Lastefond toetab Ragnarit alates 2020. aasta suvest, mil aitasime katta poisi ratsutamisteraapia kulusid.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Ragnar

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607