Toetuse sisu: Aitame tasuda Quentinile vajaliku logopeedilise teraapia eest

Toetuse suurus: 360 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: 2024*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Quentinil (2019) esineb pervasiivsele arenguhäirele iseloomulikke jooni. Laps ei loo eriti pilkkontakti, raskusi valmistab täiskasvanuga kontakti loomine ja tähelepanu hoidmine tegevustel.

Lapsele meeldivad rutiinsed ja etteaimatavad tegevused, hindamissituatsioonis puudus tal huvi ettenäidatavaid liikumisi ja peenmotoorseid tegevusi matkida. 

Lisaks esineb Quentinil raskusi oma soovide väljendamisega ja see on lapse jaoks väga frustreeriv. Quentin vajab alternatiivset suhtlusvahendit, milleks hetkel kõige paremini sobib PECSi süsteem, et õppida suhtlemisoskusi. Logopeedi sõnul on PECSi juures tore see, et sõnumi saatmiseks peab laps leidma õige pildi, saama suhtluspartneri tähelepanu ja vahetama pildi eseme vastu, selletõttu muutub suhtlemine näiliseks, selgemaks ja arusaadavamaks, mis on sellise diagnoosiga lapse puhul eriti tähtis.

Quentiniga juba prooviti PECSi süsteemi kasutamist ning tulemused olid lootustandvad, lapsele sobib selline suhtlemisviis ja ta on võimeline seda rakendama. Seoses sellega tekkis vajadus jätkata PECS süsteemi õpetamist lapsele ja tema tugivõrgustikku kuuluvatele isikutele. Kuid seda peab tegema tugispetsialist, kellel on vastavad pädevused olemas. 

Seepärast aitab Lastefond koos heade annetajate abiga katta Quentinile vajaliku logopeedilise teraapia kulud 360 euro ulatuses toetusperioodi jooksul. 10% teraapia kogumaksumusest jääb pere omaosaluseks.

Lastefond toetab Quentinit alates 2022. aasta jaanuarikuust. Varasemalt oleme heade annetajate toel katnud ka tema ratsutamisteraapia kulusid.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Quentin

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607