TÜ Kliinikumi Lastefondi vahendusel raskelt haigete laste toetamiseks on mitu võimalust, mille seast saab iga heategija valida endale meelepäraseima. Kõik need viisid on Lastefondilt abisaajate jaoks ühtviisi suureks abiks.

Teil on võimalik meie kaudu raskelt haigeid lapsi aidata annetades kas igal kuul püsiannetuse kaudu või ühel korral pangaülekandega, telefoni teel, annetuskasti panustades või annetuskeskkonnas “Ma armastan aidata”. Lisaks saab haigeid lapsi aidata võimaldades Lastefondile tasuta teenuseid või tooteid, ostes fondi heategevuslikke meeneid, tehes meie juures oma koolipraktikat, osaledes erinevates heategevuslikes koostööprojektides või lüües meie tegemistes kaasa vabatahtlikuna.

Meie annetuskontode ja annetustelefonide numbrid leiab SIIT.

Tulumaksusoodustused

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on kantud tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirja, mis tähendab, et eraisik saab igalt annetuselt taotleda tulumaksu tagasi (annetaja isikukood ja annetussumma edastatakse meie poolt Maksu- ja Tolliametile ning see kajastub eeltäidetud tuludeklaratsioonis).

Ettevõtjatele teadmiseks, et annetatud summa on tulumaksusoodustusega kuni 10% aasta kasumist või 3% sotsiaalmaksuga maksustatavast summast ettevõtja enda valiku alusel. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond edastab andmed Maksu- ja Tolliametile 1. veebruariks majandusaastale järgneval aastal.