Oma eesmärkide elluviimisel tugineb Lastefond muuhulgas vabatahtlike panusele. Just Lastefondi umbkaudu 20 püsivat vabatahtlikku Tartus, Tallinnas ja Pärnus on need, kes mõtlevad välja ning teevad teoks erinevaid ettevõtmisi annetuste kogumiseks või olulistele teemadele tähelepanu tõmbamiseks, tehes seda kõike oma heast tahtest ja vabast ajast ilma töö eest rahalist tasu saamata. Oleme neile südamest tänulikud!

Millega Lastefondi vabatahtlikud täpsemalt tegelevad, saab lugeda SIIT. Tutvu ka meie seniste vabatahtlike edulugudega.

Keda me enda ridadesse vabatahtlikeks ootame? Seda inimest iseloomustab:

 • soov aidata abivajajaid ja teha head,
 • valmisolek erinevatel üritustel Lastefondi tutvustada ja annetusi koguda,
 • hea meeskonnatöö oskus,
 • rõõmsameelsus,
 • hoolivus,
 • kohusetundlikkus,
 • paindlikkus,
 • aktiivsus.

Mida me oma vabatahtlikele vastu pakume?

 • head enesetunnet haigete laste abistamisest;
 • meeskonnatöö kogemust;
 • organisatsioonisisest arenguvõimalust;
 • toredat ja hoolivat seltskonda;
 • uusi kogemusi ja tutvusi;
 • enese proovilepanemise võimalust;
 • juhendamist ja tuge kokkulepitud ning fondiga seotud tegevuste ellu viimisel;
 • vajadusel kokkulepitud tegevuste elluviimiseks ette nähtud töövahendeid;
 • soovituskirja tööle kandideerimisel;
 • ja palju muud toredat, mida avastad, kui kandideerid meie ridadesse.

Kui ka Sina sooviksid anda oma panuse haigete laste abistamiseks vabatahtliku tegevuse kaudu, on Sul võimalik Lastefondi vabatahtlikega liituda, täites selleks sooviavalduse siin.

Kui oleme sooviavalduse kätte saanud, võtame Sinuga ühendust, et kõigest täpsemalt rääkida. Lisaks korraldame kaks korda aastas Tallinnas ja Tartus avalikud tutvumisüritused, kuhu kutsume ka Sind.

Loe ka teiste toetusvõimaluste kohta.