Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond toetab oma annetajate toel raskelt haigete laste koduste ravitingimuste parandamist üle Eesti ning vajalike seadmete soetamist TÜ Kliinikumi lastekliinikule ja teiste kliinikute lasteosakondadele. Aitame just neid lapsi, kes vajavad oma haigusega seoses ravi või hooldust, mida Eesti Haigekassa ega kohalik omavalitsus ei finantseeri kas üldse või mitte täiel määral.

Rõhutame, et erinevalt mitmetest teistest Eestis tegutsevast toetusfondidest oleme toetanud ja toetame ka edaspidi haigeid lapsi üle Eesti (ka Tallinnas), sõltumata sellest, kas nad saavad ravi Tartu Ülikooli Kliinikumis või mitte.

Mida abi saamiseks teha?

Lastefondilt toetuse taotlemiseks palume esitada taotlusvorm (eraisiku või organisatsiooni/asutuse) kas otse meie kodulehel või e-posti teel (vorm kättesaadav kodulehelt). Taotluse koostamisel palume veenduda, et kõik lahtrid on täidetud ja kirjapandu vastab nõuetele. Kodulehelt taotlust esitades jälgige, et kindlasti oleks taotlusele lisatud vajalikud lisadokumendid.

Eraisikutel palume taotlusele lisada (või kaaskirjana esitada):

  • arstipoolne kommentaar abivajaja haigusloo ja ravi/aparatuuri vajadusega seoses ning
  • kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või lastekaitsetöötaja poolne hinnang abivajaja seisundi kohta ja kommentaar toetamisest keeldumise või osalise toetamise kohta.
  • olemasolu korral ka haigekassa otsus ravi mittetoetamise kohta

Kõik vajalikud dokumendid palume digiallkirjastada ning saata Lastefondi toetusjuhile Eveli Ilvesele aadressil eveli.ilves@lastefond.ee.