Toetuse sisu: Aitame katta Elisabeti tegevusteraapia kulud

Toetuse suurus: 2400 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: aprill 2024 – märts 2025*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Elisabetil (2015) on diagnoositud üliharuldane geenirike Syngap1. Tüdruku juhtumi teeb haruldasest üliharuldaseks see, et geen ei ole kaasa tulnud ei emalt ega isalt ehk et tal ei saa seda haigust ühegi valemiga olla. Elisabetile lisaks on Eestis veel kaks selle üliharuldase haigusega last. 

Elisabetil on geenirikkest tulenevalt püsiv intellektihäire, ravile raskesti alluv epilepsia ning mõned autistlikud jooned. Elisabet ei räägi, kuid ütleb üksikuid silpe. Samuti käib ta koos tugiisikuga kodukoha lasteaia tavarühmas, ta on soojalt vastu võetud nii laste kui ka kogukonna poolt ning lasteaias talle meeldib väga. 

Riigi toel on Elisabet saanud käia kord nädalas füsio- ja tegevusteraapias ning kohalik omavalitsus on aidanud katta eripedagoogi-logopeediteenuse kulusid. Selleks et Elisabeti arengule igati kaasa aidata, vajab tüdruk teraapiaid suuremas mahus, kui riik toetada jõuab. Pere on Elisabetile kõikvõimalikel viisidel toeks olnud ning katnud seni ise tegevusteraapia ning ujumise kulusid.

Lastefond heade annetajate abiga aitab tasuda Elisabeti tegevusteraapia kulud 2400 euro ulatuses toetusperioodi jooksul. Tegevusteraapias keskendutakse viibete ja alternatiivkommunikatsiooni kasutusele võtmisele, et Elisabet saaks end väljendada, ja sensoorikale ja peenmotoorikale, et tüdruk tuleks igapäevaelu toimingutes järjest iseseisvamalt toime.

Lastefond on Elisabeti toetanud alates 2019. aasta juulikuust. Lisaks tegevusteraapiale oleme toetanud ka muusikateraapiat, mis aitab kaasa nii üksikute sõnade tekkimisele kui ka lausete moodustamisele ning kõne mõistmisele. Muusika aktiveerib erinevaid ajupiirkondi, mis on seotud nii keeletaju, kuulmistaju kui ka mäluga ning aitab arendada tähelepanu- ja kuulamisoskust. Kehatunnetuse laulud ja harjutused aitavad parandada koordinatsiooni. Pillidel musitseerimine arendab silma-käe koostööd ja peenmotoorikat. Laulude kuulamine, laulmine ning hääleimprovisatsioonid aitavad kaasa hääle ja helide tekitamisele, kaasab last kaasa häälitsema ning mõjutab nii ka lapse kõne arengut.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Elisabet

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607