Heategevusliku organisatsioonina on Lastefondi jaoks peale annetajate ja vabatahtlike väga olulised ka sotsiaalselt vastutustundlikud koostööpartnerid, kes aitavad meil erinevatel viisidel annetusi koguda.

Koostööpartneritena olete te kas iseseisvalt või fondi kaasabil oodatud korraldama Lastefondi toetuseks erinevaid heategevusaktsioone, -üritusi ja -kampaaniaid. Kui teil on just seesugune soov kas konkreetse plaani või alles ideena, võtke meiega ühendust aadressil info@lastefond.ee.

Koostööpartnerilt ootame:

  • ettevõtmisest (kampaania, aktsioon, üritus) Lastefondile teatamist vähemalt kaks kuud enne selle toimumist.
  • ettevõtmise (kampaania, aktsioon, üritus) üldise kirjelduse (eesmärk, sihtgrupp, osalejate arv, kontaktisik jne) vabas vormis esitamist.
  • ettevõtmise (kampaania, aktsioon, üritus) kommunikatsiooniplaani (kavandatav reklaam, suhtlus meediaga, üldine teavitus) vabas vormis esitamist.
  • omapoolse nägemuse esitamist Lastefondi kaasamisest ürituse korraldamisse ja läbiviimisesse (kas oodatakse abi nt teavitamisel, vabatahtlikena või midagi muud; kuidas ja missugusel viisil kogutakse toetust ning kuidas ja millal see üle antakse).
  • Lastefondi logo jm graafika kasutamist ainult peale koostöölepingu sõlmimist. Minimaalne panus rahalises vääringus on 500 eurot.

NB! Kui teil esialgse idee raames vastused kõikidele nendele punktidele puuduvad, ei tasu heituda ning plaanist loobuda, võtke meiega ühendust ning leiame koos lahendused!

Koostööpartnerile pakume:

  • võimalust anda oluline panus Eesti elu paremaks muutmisse haigete laste abistamise kaudu.
  • müügiedendust, lisades püsivalt või ajutiselt oma tootele/teenusele heategevuslik aspekt.
  • positiivset reklaami kas otsese (reklaammaterjalid) või kaudse reklaamina (uudislood, FB postitused).
  • laiahaardelisemate projektide korral kahtlemata ka uusi kogemusi ja kontakte.

Kõik Lastefondi koostööpartnerid toome tänutäheks välja ka oma kodulehel.

Loe ka teiste toetusvõimaluste kohta.