Haruldaste haigustega lapsi

Teiste raviasutuste lasteosakondade toetamine

Herbert Masingu kooli miljööteraapilist ravikodu

Perevägivalla ohvrite psühholoogilist nõustamist

Hambaimplantaatide paigaldamist

Ravitoidusegusid vajavaid lapsi

Abivahendite muretsemist erivajadustega lastele

Haigete laste ravireise välismaale

Erinevaid arendavaid teraapiaid

Raviga seotud transpordikulude katmist

Ravimite ja hooldusvahendite soetamist

Diabeeti põdevaid lapsi

Tartu Ülikooli Kliinikumi lasteosakondi

Autistlikke lapsi

Kuulmispuudega lapsi

Vaegnägijaid lapsi

Liigesehaigete laste ravivesivõimlemist

Tervishoiutöötajate täiendõpet

Haigetele lastele ja nende peredele suunatud ühisüritusi ning koolitusi