Toetuse sisu: Aitame katta Katariinale vajaliku muusikateraapia kulud 

Toetuse suurus: 2652 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: veebruar 2024 – jaanuar 2025*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes
toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Katariinal (2012) on diagnoositud üliharuldane geenirike Syngap1. Tüdrukul on geenirikkest tulenevalt püsiv intellekti- ja kõnehäire. Syngap1 sündroomile iseloomulikest tasakaaluhäiretest ja lihasnõrkusest on Katariinal õnnestunud tänaseks välja kasvada.

Rehabilitatsiooniplaani alusel on Katariina alates 3. eluaastast saanud füsioterapeudi, psühholoogi, tegevusterapeudi, logopeedi, loovterapeudi ja eripedagoogi teenust. Selleks et lapse arengule igati kaasa aidata, vajab tüdruk teraapiaid suuremas mahus, kui riik toetada jõuab. Logopeedi hinnangus leiti, et Katariina ei suuda esialgu tavapärasel viisil matkides verbaalset kõnet omandada, kuid võiks omandada muusikateraapias erinevate häälitsuste abil kõne matkimiseks ja kõneaparaadi mitmekülgsemaks kasutamiseks vajalikke oskusi.

Katariina peenmotoorika on 3-aastase tasemel, mis on paranenud muusikainstrumente kasutades. Katariina armastab muusikat ja osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes. Muusikateraapia annab talle enesekindlust ja innustab julgemalt oma häält ning sõrmi kasutama.

Lastefond heade annetajate toel katab Katariina muusikateraapia kulud 2652 euro ulatuses toetusperioodi jooksul. Teraapia kogumaksumusest 10% jääb pere omaosaluseks ning 156 euroga toetab kohalik omavalitsus. 

Lastefond toetab Katariinat alates 2020. aasta detsembrikuust.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Katariina

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607