Jätkuvalt leidub Eestis lapsi, kellele hädavajalikke ravimeid ning hooldusvahendeid Tervisekassa ei kompenseeri kas üldse või nende laste perede majanduslikku toimetulekut arvestades mitte piisaval määral. Meditsiini areng loob järjest uusi võimalusi varem ravimatuna püsinud haigustele, kuid Tervisekassa täna suuresti harvikhaiguste ravi ei rahasta. See tähendab, et tihti on teaduspõhine, toimiv ja lapse eluolu oluliselt parandav ravim olemas, kuid jääb ülikalli hinna tõttu perele kättesaamatuks, eriti kuna ravimit tuleb tarvitada järjepidevalt aastast aastasse, mõnikord täiskasvanuks saamiseni või veel kauem. Uudne ja kallis ravi jääb Eesti lastele, eriti neile kes põevad haruldast haigust, täna kättesaamatuks.

Siin tulebki tänu headele annetajatele appi Lastefond. Nõnda aitame näiteks viite akondroplaasia diagnoosiga last (Larat, Tessat, Sander-Lucast, Katerynat ja Loviiset), kellele vajalik ravim on ülikallis – ühe lapse ravi maksab aastas üle 200 000 euro ning  tsüstilise fibroosi diagnoosiga Nora-Liisat, Aleksandrit, Maarekit, Katret, Kaiat, Kseniat, Mariat, Mariet ja Simon-Antoniot. Lastefondi ajaloo üht kallimat ravi, mis maksab aastas ca 700 000 eurot, saab heade annetajate toel 12-aastane Kevin.

Kokku toetab Lastefond ravimite soetamisel praegu 17 last: Sergeid, Larat, Tessat, Sander-Lucast, ArminitNora-Liisat, Katerynat, Kevinit, Loviiset, Aleksandrit, Maarekit, Katret, Kaiat, Kseniat, Mariat, Mariet ja Simon-Antoniot.