Toetuse sisu: Aitame tasuda Arminile vajaliku muusikateraapia ja ravimi eest

Toetuse suurus: 3744 eurot toetusperioodi jooksul

Toetamise aeg: august 2022 – juuli 2023*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes
toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Arminil (2016) on diagnoositud arengu mahajäämus, kõnehäire, aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning geenihäire. Armini verbaalne kõne puudub ning sellest tingituna on raskendatud tema eneseväljendus ja uute oskuste omandamine. Armin on motoorselt üliaktiivne, ta on pidevas liikumises, kuid lapse keskendumisaeg on ülilühike ning tegevustes püsib ta vaid hetkeks. 

Muusikateraapia on vajalik tähelepanu ja püsivuse arendamiseks ning tundeelu tasakaalustamiseks. Aktiivne musitseerimine stimuleerib kommunikatsioonile sarnaseid suhtluskäitumisi nagu näiteks kuulamisoskust, jagatud tähelepanu, rollikäitumisi, kordamööda tegutsemist, oma korra ootamist ning pilkkontakti loomist. Muusikaga tegelemine stimuleerib dopamiini taset ajus, mis on otseses seoses motivatsiooni, tähelepanu ja töömäluga. Muusikalised tegevused treenivad ajus olevate närvirakkude omavahelist koostööd. Tekivad uued neuronite vahelised ühendusteed ja võrgustikud, mis on olulised uute oskuste omandamiseks.

Lisaks vajab Armin aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravimit Intuniv. Poiss on läbi aja proovinud erinevat tüüpi ATH ravimeid, kuid Intuniv on osutunud ainsaks, mis päriselt aitab ning millega ei kaasne ebameeldivaid kõrvaltoimeid. Tänu sellele ravimile on paranenud lapse püsivus ning leevendust leidnud uneprobleemid – Armin on esimest korda ilma ärkamata maganud terve öö. Kuna lapse seisund on ravimi foonil palju stabiilsem, on näidustatud sellega jätkamine.

Lastefond koos heade annetajate abiga aitab katta Armini muusikateraapia ja ravimikulud 3744 euro ulatuses toetusperioodil.

Lastefond toetab Arminit alates 2020. aasta augustikuust.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Armin

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607