Toetuse sisu: Aitame tasuda Armini muusikateraapia kulud

Toetuse suurus: 2150 eurot toetusperioodi vältel 

Toetamise aeg: august 2020 – juuli 2022*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes
toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Arminil (2016) on diagnoositud arengu mahajäämus, kõnehäire, aktiivsus-tähelepanuhäire ning geenihäire. Arminil verbaalne kõne puudub ning sellest tingituna on raskendatud tema eneseväljendus ja uute oskuste omandamine. Armin on motoorselt üliaktiivne, ta on pidevas liikumises, kuid lapse keskendumisaeg on ülilühike ning tegevustes püsib vaid hetkeks. 

Muusikateraapia on vajalik tähelepanu ja püsivuse arendamiseks ning tundeelu tasakaalustamiseks. Aktiivne musitseerimine stimuleerib kommunikatsioonile sarnaseid suhtluskäitumisi nagu näiteks kuulamisoskust, jagatud tähelepanu, rollikäitumisi, kordamööda tegutsemist, oma korra ootamist ning pilkkontakti loomist. Muusikaga tegelemine stimuleerib dopamiini taset ajus, mis on otseses seoses motivatsiooni, tähelepanu ja töömäluga. Muusikalised tegevused treenivad ajus olevate närvirakkude omavahelist koostööd. Tekivad uued neutronite vahelised ühendusteed ja võrgustikud, mis on olulised uute oskuste omandamiseks.

Lastefond aitab koos heade annetajate abiga katta muusikateraapia kulud 2150 euro ulatuses. Kohalik omavalitsus toetab omalt pool 250 euroga.

Kuidas Sina aidata saad?

Hakka püsiannetajaks
Osta heategevuslikke meeneid

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Armin

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607