Aitame erivajadustega lastele soetada vajalikke abivahendeid, mida haigekassa ei kompenseeri kas üldse või täies ulatuses. Vajadusel toetame perekondi abivahendite kasutusrendi tasumisel. Oleme siinjuures toeks nii eraisikutele kui ka erivajadustega lastega tegelevatele asutustele.

Lastefond saab abiks olla siis, kui kõik riiklikud vahendid on ära kasutatud. Abivahendite puhul on Sotsiaalkindlustusametist võimalik taotleda omaosaluse vähendamist viie protsendini (5%), lisaks saab omaosaluse tasumisega aidata ka kohalik omavalitsus. Kui need abinõud on kasutatud ning pere vajab jätkuvalt abi, julgustame pöörduma Lastefondi poole.

Lastefond toetab abivahendite soetamisel hetkel 17 last: KellitRagnarit, Ragnarit, Tejat, Markust, Hendrikut, Aleksanderit, Klerkonit, Kristoferi, Iljat, Heidit, Hannat, Mia Kellyt, Hanna-Liisat, Hugo Andret, Desireed, Jannot ja Karolinat.

Lisaks toetab Lastefond kuulmispuudega lapsi, aidates laste peredel tasuda kuulmisimplantaadi kõneprotsessori omaosaluse eest, mis on 10% implantaadi kogusummast.

Sisekõrva implantaat on üks imepärane, kuid samas keerukas ja kallis abivahend lastele, kes ei kuule. Nii nagu paljud meie tänapäevased nutikad elektroonilised seadmed arenevad ja kuluvad ka sisekõrva implantaatide kõneprotsessorid kiiresti ning vajavad iga teatud aja tagant väljavahetamist selleks, et nad oleksid tõesti meile hästi töötavateks abivahenditeks oleksid.

Kui kuulmisimplantaadi peasisene osa opereeritakse põhimõtteliselt kogu eluks, siis väline osa – protsessor – on tarvis välja vahetada iga seitsme aasta tagant. Lisaks teevad nende seadmete tootjad pidevalt tööd, et arendada välja uusi ja järjest paremat kuulmist võimaldavaid kõneprotsessoreid, mis on väiksemad, seisavad paremini kõrva taga ning on varustatud spetsiaalsete kileümbristega, millega lapsed saavad kuulda ka ujudes. Kõik see on kuulmispuudega laste kvaliteetsemaks eluks hästi oluline.

Ühe seesuguse seadme hind on 10 000 eurot. Kord seitsme aasta jooksul on sisekõrvaimplantaadi patsientidel õigus saada riigi toel 90% soodustusega uus kõneprotsessor ehk siis katab riik 10 000 eurost 9000 ning ülejäänud 1000 eurot (10%) tuleb patsientidel või nende peredel ise kanda. Erimenetluskorras on sotsiaalkindlustusametilt võimalik taotleda omaosaluseks 5%, mille üle otsustatakse iga juhtumi korral eraldi.

Enamasti on aga ka 500–1000 euro korraga väljakäimine ühe keskmise Eesti pere jaoks keeruline, mistõttu ongi Lastefond neile peredele toeks tulnud, aidates tasuda laste kõneprotsessorite omaosalust.