Lastefond on alates 2010. aastast toetanud ravitoidusegude soetamist raskelt haigetele lastele, kes ei saa haiguse tõttu süüa tavatoitu või vajavad ravitoidusegu puuduliku kaaluiibe tõttu.

Alates 2019. aastast katab Tervisekassa 50% ulatuses ravitoidu maksumuse nendele lastele, kellele manustatakse toitu gastrostoomi ehk kõhule tehtud avause ning makku suunatud väikese sondi kaudu. Samuti tasub Tervisekassa 2019. aastast ka gastrostoomi kaudu ravitoidu manustamiseks vajalike abivahendite (toitmissüsteemid, toidupumbad jne) eest. Neile aga, kes tarbivad ravitoitu suu kaudu, kõikidele soodustus ei laiene. Nii aitabki Lastefond haige lapsega peredel tasuda suukaudsete ravitoitude eest ning katta gastrostoomitoitude omaosaluse kulusid.

Enamasti vajatakse ravitoitu pikaajaliselt või kogu elu ning lapse haigusega võib olla esialgu väga raske leppida. Raskelt haiget last hooldav vanem peab lapse eest hoolitsema sageli ööpäevaringselt, mis on aga omakorda kurnav ja võib viia läbipõlemiseni. Seepärast toetab Lastefond alates 2021. aastast ka psühholoogilise abi pakkumist perekondadele, kus kasvab ravitoitu vajav laps ja perel on keeruline toime tulla kõigega, mis lapse haigusega kaasneb. Psühholoogilise abi pakkumine võiks rajada pinnase, kus lihtsam ja parem on nii vanematel kui ka nende toitmisravi vajavatel lastel ning see on vajalik, et aidata vanematel leppida lapse haigusega.

Praegu toetab Lastefond 25 ravitoidusegu vajavat last: ReilitEikotChristoferi, ArturitKennotIljatJasmiiniAnettetMeribeli, KaisatNikitat, LeviElarit, Viktoriat, LauratAndrit, EisitHannat, Marta Adeli, Mikalaid, Yevheniit, Kellit, Annat, Arminit ja Kädi-Liisi.

2017. aastal võtsime ravitoitude temaatika oma aasta suurkampaania “Üleannetus” fookusesse. Kampaaniast saab lugeda lähemalt SIIT.