Toetuse sisu: Toetame vajalike seadmete ostu, aitame katta hooldustarvikute, ravitoidu ja Notube programmis osalemise kulusid 

Toetuse suurus: 3794 eurot + 4000 eurot ühekordne programmis osalemise kulu 

Toetamise aeg: september 2020 – august 2021* 

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Laurenal (2020) diagnoositi esimesel elupäeval südamerike ning teda on korduvalt opereeritud. Lapsele on paigaldatud trahheostoom ning ta vajab aspireerimist ligi 50 korda ööpäevas, et tagada ohutu hingamine. Tüdrukul esinevad alates sünnist söömisprobleemid, seetõttu vajab ta spetsiaalset ravitoitu.

Kodus ravi jätkamiseks ja tervise jälgimiseks vajab pisitüdruk eluliselt tähtsaid aparaate – pulssoksümeetrit, aspiraatorit aga ka suurel hulgal tarvikuid ning ravitoitu. Pulssoksümeeter ning aspiraator on küll Eesti Haigekassa hinnakirjas, mis tähendab, et haigekassa oleks valmis haiglale nende seadmete kasutamise eest tasuma, paraku pole Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikul neid seadmeid perele kaasa anda. Suure aspireerimisvajaduse tõttu vajab laps ka oluliselt rohkem tarvikuid, kui tervishoiuteenuste hinnakirjas ettenähtud. Tüdrukul esinevad alates sünnist söömisprobleemid, seetõttu vajab ta spetsiaalset ravitoitu. Hetkel toitub ta nasograstaalsondi kaudu. Lisaks tuleb tasuda sonditoidu 50 protsendiline omaosalus.

Laurena pere on uurinud erinevaid võimalusi, kuidas last võõrutada sonditoidust, et ta iseseisvalt sööma õpiks ning üheks võimaluseks on osaleda Notube programmis. Programmi lähenemine seisneb selles, et hakatakse sonditoidu kogust järk-järgult vähendama kontrollitult ja teatud piirini. Programmi raames saab pere spetsialistidelt nõustamist, kuidas soodustada suukaudset söömist jmt. Mujal maailmas, eriti Ameerikas, on need programmid töös ja neid praktiseerivad ka haiglad.

Lastefond palub heade annetajate abi, et aidata tasuda vajalike aparaatide, hooldusvahendite, ravitoidu ja programmis osalemise kulude eest. Toetussummale lisab kohalik omavalitsus juurde 3050 eurot.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse lapse nimi, keda soovid aidata.

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607