Toetuse sisu: Aitame tasuda Aleksandrile vajaliku ratsutamisteraapia eest

Toetuse suurus: 165 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: juuni 2023 – oktoober 2023*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes
toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Aleksandril (2009) on diagnoositud PCI ja autism. Seoses sünnitraumaga saadud ajukahjustusega on tal motoorse arengu mahajäämus ning suuri probleeme tasakaalu ja koordinatsiooniga. Laps liigub siseruumides harkkeppide abil iseseisvalt, ent on väga aeglane. Kodus liigub käpuli.

Seoses autismispektrile iseloomulike joontega on tal probleeme tähelepanuga ja teiste emotsioonide mõistmisega. Aleksander ei ole väga osav omavanustega suhtlemises ning vajab rutiini ja kindlaid käitumismalle, et igapäevaelus toime tulla. Lapsel on raskusi ka enda tunnete ja soovide väljendamisega.

Oma east ning erivajadusest tingituna vajab laps igapäevast juhendamist ja järelevalvet igapäevatoimingutes ning lapse iseseisev osalemine ümbritsevas keskkonnas on piiratud. Perearsti hinnangul on lapsele näidustatud ratsutamisteraapia, mis parandab rühti ja tasakaalu.

Perel ei ole võimalik ratsutamisteraapiat lapsele järjepidevalt võimaldada. Kohalik omavalitsus toetab Aleksandri ratsutamisteraapiat 240 euroga ning Lastefond aitab katta teraapiakulud 165 euro ulatuses toetusperioodi jooksul. Teraapia kogumaksumusest 10% jääb pere omaosaluseks.

Lastefond toetab Aleksandrit alates 2018. aasta maikuust.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse lapse nimi, keda soovid aidata.

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607