Toetuse sisu: Aitame soetada erivajadusega lastele mõeldud vahendeid

Toetuse suurus: 34 266 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: mai 2022 – detsember 2023*

*Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

1. septembril 2022 alustab Tartus avaras ja valgusküllases hoones aadressil Pikk tn 10 tegevust Karolini Kool – toimetuleku- ja hooldusõppe kogupäevakool puudega lastele.

Kooli eripära on väiksus, kogukondlikkus ja kaasaegne lähenemine. Kokku saab kool vastu võtta kuni 24 õpilast (esimesel õppeaastal kuni 12) ja seeläbi toetatakse just sama paljude perede toimetulekut – ajal, mil lapsed on hoolitsetud ja hoitud, saavad vanemad rahuliku südamega tööl viibida, säilitades nõnda nii pere majandusliku kui ka emotsionaalse toimetuleku.

Tegemist on sihtrühma poolt väga oodatud teenusega, mille eesmärk on koondada raske ja sügava intellekti või liitpuudega (sh intellektipuudega) laste jaoks kõik olulisemad teenused, tegevused ja teraapiad ühte koolikeskkonda, sidudes need õpilase eripära, heaolu ja vajadusi arvestades ühtseks tervikuks.

Kogupäevakooli kontseptsioon võimaldab päeva just nii paindlikult kujundada nagu lapse jaoks kõige parem ning koolipäeva on lõimitud lisaks hariduskomponendile ka individuaal- ja rühmateraapiad ning puhke- ja mänguaeg, sh õues viibimine. Lisaks pedagoogilisele personalile asub koolis tegutsema ka rehabilitatsioonimeeskond, kes pakub teenust nii õpilastele kui ka majavälisele sihtrühmale. Tähtsale kohale seatakse ka lapsevanemate nõustamine ja toetamine seoses teenuste ja abivahendite taotlemisega. Karolini kooli soov on luua terviklahendus tugevajavale lapsele ja tema perele.

Tunnetustuba ja õueala, mille valmimist toetab Lastefond, on kasutatavad väga mitmeotstarbeliselt – nii rahunemiseks kui ka “laadimiseks”, õppetööks kui ka teraapiateks, samuti puhke- ja mänguajaks ning seda nii kooli oma õpilaste kui ka rehabilitatsiooniteenuse raames laiema sihtrühmaga. Laste eripära eeldab aga väga spetsiifilist keskkonda ning kaasaegseid ja väga eripäraseid vahendeid, mida kasutada nii õppetöös kui ka teraapiates.

Seepärast tulebki heade annetajate toel appi Lastefond, aidates soetada erivajadusega lastele mõeldud vahendeid ning toetades Karolini kooli õueala ja tunnetustoa valmimist 34 266 euroga toetusperioodil.

Karolini kooli kohta saab lisainfot kooli koduleheküljelt.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Karolini kool

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607