2020. aasta suvel korraldasime üheskoos tudengitega projekti Ukselt-uksele, mille käigus värvati eraisikutest püsiannetajaid üle terve Eesti. Talvisel perioodil teeme taaskord koostööd tublide tudengitega, kes pöörduvad nii eraisikute kui ka ettevõtete poole telefoni ja e-posti teel. Annetamisele suunatakse ainult otse läbi Lastefondi kodulehekülje, kunagi ei paluta annetust kanda ühelgi teisel viisil. Pettuste vältimiseks pole helistajate nimekiri kodulehelt leitav.

Projektis osalevad tudengid on avaldanud heameelt, et ka kooli kõrvalt on neil projekti paindlikkuse tõttu võimalik kaasa lüüa ning anda oma panus heategevusse.

Aitäh, et aitate meil aidata!