Toetame pervasiivse arenguhäirega Jaaku

Toetuse sisu: Aitame tasuda pervasiivse arenguhäirega Jaagu muusikateraapia eest.

Toetuse suurus: 110 eurot kuus (kuni 1100 kümne kuu jooksul)

Toetamise aeg: mai 2015–september 2019*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel
.

Tutvustus

Jaakpilliga

Jaagul (sünniaasta 2008) on pervasiivne arenguhäire ehk autistlikud käitumisjooned ja kõnearengu probleemid. Seetõttu pole poisi kõne eakohaselt arenenud, teiste inimestega suhtlemine on takistatud ning keskendumisvõime ja tähelepanu kehv.

Autismispektri häirega inimesi iseloomustavad eelkõige suhtlemisraskused, omapärane suhtlemisviis, probleemne arusaamine teiste inimeste emotsioonidest, soovidest, jäikus eluviisides ja mõttelaadis, stereotüüpsed ehk korduvad ja sügavad huvid, harjumused ja käitumised. Neil on vähene võime näha tervikut ja konteksti ning võib olla raske taluda ootamatuid olukordi ja kohaneda muutuste, uue keskkonna ja inimestega.

Jaak on aga väga musikaalne, tal on hea rütmitaju, muusikaline kuulmine ning peab hästi viisi. Erinevad viisid ja helid jäävad talle võrreldes muude asjadega paremini meelde.

Autistlike laste puhul on väga oluline arvestada nende tugevaid külgi ja huvisid. Jaagu puhul on see muusika, mistõttu soovib Jaak väga käia muusikateraapias. Muusikateraapia on hea viis poisi kognitiivsete ja suhtlemisoskuste arendamiseks. Muusikateraapia abil saab arendada vastastikust suhtlemist, tähelepanu koondamist ja keskendumist ühele asjale korraga. Kõnearengule mõjub toetavalt nii muusika kuulamine, laulmine kui ka koos musitseerimine. Autistlike joonte puhul on sagedane probleem tähelepanu hajumisega seotud käitumine, mida saab tasakaalustada korrapärase rütmiga muusika kuulamise ja loomisega.

Muusikateraapia kuulub loovteraapiate hulka. Nii nagu ka paljud teised loovteraapiad on muusikateraapia suuresti mitteverbaalne. Antud asjaolu teeb teraapia võimalikuks ka niisugustele inimestele, kes ei ole võimelised või ei soovi end verbaalselt väljendada. Samuti on emotsioone lihtsam ja ka turvalisem väljendada muusikas kui sõnade abil.

Erivajadustega inimeste puhul aitab muusikateraapia parandada ja arendada sotsiaalseid oskusi, arendada tähelepanu- ja keskendumisvõimet, korrastada tundeelu, parandada motoorseid oskusi ja kehatunnetust.

Muusikateraapia on mujal maailmas andnud väga häid tulemusi, tuginedes paljudele uurimistöödele ning terapeutide kogemusele. Muusikateraapiat rakendatakse nii vaimse kui ka füüsilise puudega inimeste puhul (nt autism, PCI, kõnehäired, Rett sündroom jt). Muusikateraapia on ka Eestis üha arenev teraapia vorm.

Jaagu muusikateraapia eest aitab tasuda Lastefond aasta jooksul üle 900 euro, millele panustab kohalik omavalitsus lisaks 168 eurot. 

Kuidas Sina aidata saad?

Hakka püsiannetajaks

Osta heategevuslikke meeneid

Tee ühekordne annetus SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse “Jaak – teraapia”

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Lõppenud toetused ja kampaaniad

Vaata