We Support

With help from donators, the foundation has supported hundreds of children and families in need of special care and the purchase of equipment for different hospitals with nearly 3 million euros.

More about different support projects (in Estonian).

Haigetele lastele ja nende peredele suunatud ühisüritusi

Toetame haigetele lastele ja nende peredele suunatud ühisüritusi Lastefond rahastab erinevate laagrite, õppereiside, ekskursioonide jm ürituste korraldamist raskelt haigetele lastele või nende peredele. Sellel aastal toetame taas (juba neljandat korda) Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu suvelaagrit. Möödunud aastal aitasime rahastada Tartu Maarja Kooli 9. klassi lõpuekskursiooni Saaremaale ning Eesti Südamelaste Tugiühingu kommunikatsioonilaagrit.