Aitame Tartu Ülikooli Kliinikumi lasteosakondi seadmete ostuga

1. Hologrammseade HYPERVSN Solo Classic 

Tegemist on innovaatilise hologrammseadmega, mis aitab vahvate tegelaskujude ja värviliste kujutiste abil erinevate valulike ja ebameeldivate protseduuride ajal hirmu leevendada, kuna lapse tähelepanu läheb protseduuri sooritamise ajal värvilisele liikuvale pildile. 

Innovaatilise seadme soetamist aitas toetada ka tarkvaraettevõtte Playtech, kes korraldas kolmandat aastat järjest Eesti vabariigi sünnipäeva auks heategevusliku kontorimaratoni. Ürituse osalustasust kogunenud 1400 eurot otsustas ettevõte annetada Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku neuroloogia osakonnale mõeldud hologrammseadme soetamiseks. Seadme maksumus on kokku 2039 eurot. Lähemalt loe siit

Lisaks toetab Lastefond kahe hologrammseadme ostu Tartu Ülikooli Kliinikumi anestesioloogia osakonda. Seadmete maksumus on kokku 6052 eurot.

2021. aastal soetas Lastefond SA TÜK lastekliinikusse veel kolm hologrammseadet, mille maksumus kokku oli 7920 eurot.

2. Portatiivne videolarüngoskoop GildeScope Go koos kandekotiga 

Videolarüngoskoop on seade, mis võimaldab visualiseerida hingamisteid intubeerimisvahendite paigaldamisel ehk teisisõnu neelu viimisel saada videopildi kõrist ja seda ümbritsevatest struktuuridest. Antud seadet on võimalik kasutada ka vastsündinutel (alates 1-2 kg). Seade on vajalik olukordades, kus mingil põhjusel (näiteks hingamisteede arengurikked) ei ole võimalik kõri otsesel larüngoskoopial (silma kontrolli all) nähtavale tuua.

Videolarüngoskoobi maksumus on kokku 3000 eurot. Seadme soetamist toetas hulgimüügifirma OÜ Solifinance.

3. Patsiendi monitorid Nihon Kohden 

Patsiendi monitorid on patsiendi jälgimise seadmed, mis võimaldavad 4 lainekujuga värvilisel ekraanil jälgida samaaegselt kuni 5 parameetrit: EKG, respiratsioon, temperatuur, mitteinvasiivne vererõhk, saturatsioon. Lastekliiniku neonatoloogia osakond vajab kolme patsiendi monitori. Ühe seadme maksumus on 2789 eurot. Tartus aset leidnus Seiklushundi jõulujooksuga koguti aparaatide toetuseks 1535 eurot.

4. Rinnapiima sulatus-ja soojendusseade Medela BF Calesca

Rinnapiima sulatus/ soojendusseade on mõeldud kasutamiseks haiglas lasteintensiivravi osakonnas. Seade sulatab ja soojendab rinnapiima õige toitmistemperatuurini, sealjuures säilitades toitaineid ja vitamiine. Seadme maksumus on kokku 1476 eurot. Seadme soetamist toetas ventilatsiooni-ja jahutusseadmete müügi ettevõtte BVT Bartner 1400 euroga. 

5. Bronhoskoop ja kaamerakeskus 

Fiiberbronhoskoop on valgust juhtivatest kiududest sond, mida kasutatakse lasteintensiivravi osakonnas kõige sagedamini ülemiste ja alumiste hingamisteede haiguste ning arengurikete täpseks diagnoosimiseks.

Tänu Selveri traditsioonilise heategevuskampaania “Koos on kergem” ja Lastefondi heategijate abil avanes võimalus vahetada välja kliinikumi kõige pisemate patsientide ravimisel kasutatav amortiseerunud fiiberbronhoskoop. Ka eelmine bronhoskoop on Lastefondi heade annetajate abil 2009. aastal soetatud, kuid tänaseks amortiseerunud ning vajas hädasti väljavahetamist. Uus seade on innovaatilise kaamerakeskusega, mis võimaldab kõrgkvaliteetseid salvestisi arstidel veelgi paremini diagnoosida ja raskelt haigeid lapsi aidata. Samuti on bronhoskoobist abi olukordades, kus võõrkeha on sattunud hingamisteedes nii sügavale, et teiste vahenditega pole seda võimalik kätte saada. Lähemalt loe siit

6. Mürataseme mõõtja/müra displei Soundear II 

Haiglakeskkond, aparatuuri hääled ja personali tegevus tekitavad müra. Mürataseme mõõtja ehk nö mürakõrv on aparaat, mis annab märku, kui ruumis on helid liiga valjud ja aitab väikeseid patsiente liigse heli eest kaitsta. Müra segab lapse und, tõstab energiatarvet ja sellega halvendab kasvamist ja arengut. Häiruda võib vererõhk, hingamine ja hapnikuküllastus. Aparaat, mis annab märku, et ruumis on liiga valjud helid, saab seda probleemi lahendada, näiteks rääkida vaiksemalt, hajutada mürarikkaid tegevusi või viia mürarikkad sedamed teise ruumi.

Lastefondi pikaaegne hea koostööpartner Viljandimaa ettevõte Flint Kaubandus OÜ otsustas jõulukinkidest loobuda ning toetada mürataseme mõõtjate soetamist Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikusse. Lähemalt loe siit

7. Kõnnirobot

Kõnnirobot aitab parandada või taastada nende laste kõnnimustrit, kes ei saa sünnitrauma, insuldi või mõne muu haiguse tõttu kõndida või kelle liikumine on oluliselt raskendatud. Kõnnirobot on kaasaegne taastusravi abivahend, mis aitab muuta füsioteraapia tunnid vaheldusrikkamaks ning intensiivsemaks, liigutades patsiendi jalgu ja jäljendades korrektset kõnnimustrit sadu kordi. Terapeut masina abita sellist intensiivsust tagada ei suuda. Kõnniroboti elektrooniline kõnniortoos on võimeline patsiendi jalgu trenažööril sadu kordi täpselt ühesuguse liigutusega treenima, vastates seejuures iga inimese individuaalsetele vajadustele.

Taastusravis äärmiselt vajalik abivahend oli 2019. aasta lõpuni olemas Tallinnas ja Haapsalus ning Kesk- ja Lõuna-Eesti patsiendid ei saanud kõnnirobotit kasutada piisaval määral. 2018. aasta lõpust 2019. aasta lõpuni kogus SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond annetusi, et seda taastusravis vajalikku aparaati saaks kasutada ka Tartu Ülikooli Kliinikumis.

Ligikaudu 500 000 eurot maksev kõnnirobot jõudis Tartu Ülikooli Kliinikumi 2019. aasta detsembris ning aitab seal nüüd pisikesi patsiente kõndima.

8. Haploidentse vereloome tüvirakkude siirdamiseks ning rakuraviks vajalik seade – CliniMACS Prodigy (vereloome tüvirakkude eemaldamiseks doonoritelt)

Kliinikumi hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni keskusel on olemas siirdamiskogemus, puudu oli seade, mis aitaks siirdamismaterjali ehk vereloome tüvirakke sugulasdoonoritelt eemaldada. Sama seade võimaldab kogemuse kasvades CAR-T rakkude tootmist CAR-T rakuraviks. CAR-T rakuravi üheks enimkasutatavaks näidustuseks on äge lümfoblastleukeemia, mis on üks enamlevinud pahaloomuline kasvaja lapseeas. Väga lihtsakoeliselt selgitades võetakse inimese T-rakud, neid õpetatakse ründama vähirakke ning saadetakse siis lapse organismi “tööle”. Tegemist on väga uudse ning efektiivse ravimeetodiga.

Kommertsiaalsed CAR-T produktid ei ole nimetatud produktide tootjate poolt Eestis turustatavad ning ainuke võimalus senini on olnud patsiendi suunamine ravile väljaspoole Eestit. Protseduuri hind on ca 375 000 eurot, sellele lisandub intensiivravi teises riigis, mis võib kogumaksumuse viia kuni 1 miljoni euroni ehk paljuski jääb see Eesti lastele kättesaamatuks väga kalli hinna tõttu.

Paraku peavad kommertsiaalsete CAR-T rakkude tootjad Eestit liiga väikeseks ning neil ei ole mingit huvi oma poliitika muutmiseks, mistõttu ainsaks võimaluseks CAR-T rakuravi Eesti patsientidele kättesaadavaks tegemiseks on kohapeal CAR-T rakkude tootmise käivitamine siin Eestis.

Innovaatiline seade maksis ligi 350 000 eurot, selle soetamiseks sõlmisid Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit ja Tartu Ülikooli Kliinikum kolmepoolse kokkuleppe.

9. Kaamerakeskus koos lisadega

TELE PACK+ kaamerakeskus koos lisadega jõudis Tartu Ülikooli Kliinikumi lasteintensiivravi osakonda 2021. aastal. Seade on mõeldud fiberoskoobi juurde ehk abiks endoskoopia teostamises.

Kaamerakeskuse maksumus koos lisadega oli 15 201,42 eurot, millest 13 300 eurot aitas katta Selver tänu oma “Koos on kergem” kampaaniale.

10. Griffiths III testid väikelaste arengu hindamiseks psühholoogidele

Griffiths III on spetsiaalselt väikelaste arengu hindamiseks väljatöötatud test, mida saab kasutada juba sünnist ning kuni 6 eluaastani (72 kuud). Testiülesanded on lastele mängulised, köitvad ja põnevad.

Griffiths III võimaldab hinnata võimete erinevaid aspekte:

  • Kognitiivne areng – tähelepanu, töötluskiirus, täidesaatvad funktsioonid
  • Keel ja kõne – ekspressiivne ja retseptiivne kõne
  • Käe-silma koostöö
  • Isiklik-sotsiaalne-emotsionaalne areng
  • Üldmotoorika

Test tugineb kaasaegsetel teooriatel ja uurimustel. Selle läbiviimiseks kulub ca 60 minutit ning prognoositav laste hulk, kelle hindamiseks saaks testi TÜ Lastekliinikus kasutada, on ca 400-500 last aastas.

Kahe testi maksumus kokku oli 5202,88 eurot.

11. EVT-3 komplekt lapse kõne arengu hindamiseks logopeedidele

EVT-3 komplekt on normipõhine ja individuaalselt teostatav ekspressiivse kõne ja sõnade tuletamise test. See tähendab, et peamiselt hinnatakse lapse eneseväljendusoskust ja ekspressiivset sõnavara ehk sõnu, mida ta ise kasutab, mitte millest lihtsalt aru saab.

EVT-3 komplekt aitab logopeedidel oma tööd kvaliteetsemalt ja efektiivsemalt teha. Nagu ka Griffiths III testid, soetati EVT-3 komplektid Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliiniku laste ja noorukite arendus- ja taastusravi keskusele. Nelja komplekti hinnaks kujunes 2972 eurot.

Ended projects and campaigns

Take a look