TÜK Lastefondi vabatahtlikud aitavad ühiselt saavutada Lastefondi eesmärke.

Vabatahtlike ülesanded Lastefondis:

 • Tutvustada SA TÜK Lastefondi erinevatel üritustel, jagades infot kampaaniate ning fondi tegevuse kohta.
 • Koguda annetusi ning leida erinevatel üritustel potentsiaalseid uusi püsiannetajaid.
 • Teha koostööd erinevate heategevusorganisatsioonidega.
 • Aidata välja mõelda, organiseerida ja ellu viia erinevaid vahvaid heategevusüritusi.
 • Kaasa lüüa uute abivajajate leidmisel.
 • Tegeleda lastega Klubi Tartu Maratoni lasteüritustel ning vastavalt vajadusele ka teiste koostööopartnerite korraldatavatel üritustel.
 • Rakendada oma erialaseid oskuseid organisatsiooni hüvanguks, nt abistamine turunduse, müügi, tõlke, meedia, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vallas.
 • Mõelda välja uusi ja innovaatilisi viise fondi tutvustamiseks ning tegevuse laiendamiseks.
 • Arendada omavahelist suhtlust ning koostöövõimet, luua hästitöötav meeskond nii Tartus kui Tallinnas.
 • Aidata vastavalt vajadusele korraldada vabatahtlike värbamist.
 • Käia kohal võimalikel paljudel koosolekutel ning poole aasta jooksul vähemalt kuuel vabatahtlike üritusel. Kokku saadakse kas fondi kontorites või koostööpartnerite juures korraldatud koosolekutel.

Detailsemalt saab Lastefondi vabatahtlikkonna toimimisest lugeda vabatahtlike põhikirjast.

Vabatahtliku tegevuse paremaks korraldamiseks kohtume kord nädalas kas Lastefondi kontoris või heade koostööpartnerite juures korraldatud koosolekutel. Tublide vabatahtlike tunnustamiseks ning tänamiseks korraldame regulaarselt oma toetajate abiga motivatsiooniüritusi. Meie vabatahtlikud saavad endale ka vabatahtliku passi.

Kui Sul on tekkinud soov liituda Lastefondi vabatahtlikkonnaga, täida palun sooviavaldus SIIN.