Pronkssponsorid

Ettevõtted, kes toetavad Lastefondi tegevust rahaliselt või annetades meile tasuta teenuseid/tooteid 50–499 euro väärtuses.

2019

2018

2017

2016