Pronkssponsorid

Ettevõtted, kes toetavad Lastefondi tegevust rahaliselt või annetades meile tasuta teenuseid/tooteid 100–499 euro väärtuses.

2016