Ettevõtted ja asutused, kellega meid seob hea koostöö haigete laste toetamisel, sh heategevuskampaaniate korraldamisel.