TÜK Lastefondi vabatahtlikkond tegutseb 2013. aastal valminud põhikirja alusel: SA TÜK Lastefondi põhikiri.pdf

Oma tegevuses lähtutakse alati ka Lastefondi vabatahtlikkonna põhiväärtustest – vabatahtlike endi poolt sätestatud olemuslikest ja püsivatest veendumustest, mille järgi toimitakse ja millele vabatahtlikkonna tegevus toetub. Need on:

AVATUS

Hindame iga kogemust – uus on huvitav, arendav ja rikastav!

Vabatahtlik tegeleb endale võetud ülesannete lahendamisega, olles seejuures avatud enesearendamisele. Vabatahtlik on positiivselt meelestatud uutele võimalustele, mis aitavad kaasa fondi eesmärkide täitmisele.

AKTIIVSUS

Kes teeb, see jõuab!

Vabatahtlik teostab end fondis endale sobival viisil, kuid silmas pidades fondi üldisi eesmärke. Vabatahtlik on algatusvõimeline ideede generaator ning nende elluviija.

HOOLIVUS

Aitame üheskoos haigeid lapsi üle Eesti!

Vabatahtlik tegutseb missioonitundest lähtuvalt. Vabatahtlik on ühiskondlikult aktiivne ning märkab abivajajaid enda ümber.

KOOSTÖÖ

Suuri asju tehakse koos!

Vabatahtliku tegevust iseloomustab igal sammul ausus. Vabatahtlik austab teisi vabatahtlikke, juhatust, nõukogu, töötajaid, koostööpartnereid, sponsoreid ja abivajajaid. Oma ülesannete täitmisel teeb vabatahtlik pidevalt koostööd teiste vabatahtlikega, et tagada vabatahtlikkonna ühtne toimimine. Omavahelised võimalikud arusaamatused lahendatakse fondi siseringis. Vabatahtlik peab kinni antud lubadustest, et tagada sujuv omavaheline koostöö. Vabatahtlike juhid kaasavad aktiivselt vabatahtlikke ja huvilisi fondi tegevustesse.

USALDUSVÄÄRSUS

Meile saab kindel olla!

Esindades fondi ning kandes fondi sümboolikat, käitub vabatahtlik alati esinduslikult ning viisakalt. Vabatahtlik ei levita fondi kohta laimu ega valeinformatsiooni. Kui vabatahtlik ei ole kindel oma teadmistes fondi kohta, suunab ta küsija edasi fondi kodulehele või  inimese poole, kes valdab antud infot. Vabatahtlik peab alati kinni nõukogule, juhatusele, töötajatele, sponsoritele, koostööpartneritele, abivajajatele ja teistele vabatahtlikele antud lubadustest. Vabatahtlik peab kinni tähtaegadest. Vabatahtlik on hea ajaplaneerija ning teavitab võimalikest tõrgetest kohe, pakkudes välja alternatiivkäitumise ning lahendused.