• Kirjelda oma tugevusi - nii iseloomuomadusi kui ka oskusi (nt olen hea suhtleja, IT-taiplik, valdan erinevaid keeli jms)