Lastefond peab oma põhikirjalistest eesmärkidest lähtudes väga oluliseks Eesti tervishoius töötavate spetsialistide enesetäiendamist. Seetõttu toetab fond osavõttu erinevatest koolitustest ja õppeprogrammidest, konverentside ja loengute korraldamist ning õppevisiite.

Toetame Eesti Lasteneuroloogide Seltsi, kes korraldab XVI Rahvusvahelist Balti Lasteneuroloogide Assotsiatsiooni konverentsi.

2019. aastal toetasime Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku kliinilise psühholoogi Mairi Männamaa osalemist koolitusel “Isiksusehäirete hindamine SNAP-2 testiga”ja kliinilise psühholoogi Teri Talpsepa osalemist Euroopa neuropsühholoogide assotsiatsiooni kongressil.

2018. aastal toetasime Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku spetsialistide osalemist müofunktsionaalse teraapia koolitusel, TEACCH baaskoolitust ning Tartu Ülikooli Kliinikumi ämmaemandate osalemist rahvusvahelisel kongressil.

2017. aastal toetasime TÜ Kliinikumi ämmaemandate osalemist rahvusvahelisel ämmaemandate kongressil, lasteneuroloogi dr Ulvi Vaheri osalemist rahvusvahelisel epilepsia kongressil ning SA Perekodu kasvatajatele igapäevatöö edendamiseks vajalikku HENK koolitust.

2016. aastal toetasime TÜ Kliinikumi ämmaemandate ja õdede meekonnakoolitustTartu Masingu kooli spetsialistide õppevisiiti BelgiasseTÜ Kliinikumi sünnitusabispetsialistide simulatsiooniõpetautismipäeva „Räägime autismist” korraldamist ning kiindumushäiretele keskenduva konverentsi korraldamist.