Toetuse sisu: Aitame katta Tartu Masingu Kooli viie erialaspetsialisti Belgia-õppevisiidi kulusid, eesmärgiga aidata kaasa koostöö arendamisele Belgia organisatsioonidega, mis on spetsialiseerunud autismi, aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning Asperegeri sündroomiga inimestega tegelemisele

Toetuse suurus: 1308 eurot

Toetamise aeg: 2016


Tutvustus

 

Õppevisiit on osa projektist „Erivajadustega laste ja perede tugivõrgustiku arendamine“, mille eesmärgiks on arendada hariduslike erivajadustega (autimisspektri häire, aspergeri sündroom, aktiivsus- ja tähelepanuhäire) laste ja nende perekondade tugisüsteemi Eestis, et see oleks jätkusuutlik, järjepidev ning teaduspõhine. Väga oluline oleks leida võimalus Eestis välja arendada varajase sekkumise metoodikad, et nii lapsed kui ka pered saaksid vajaliku informatsiooni lapse toetamiseks võimalikult varakult.

Selleks, et Eestis neid lapsi ja peresid paremini toetada ning tugivõrgustikku arendada on väga oluline teha koostööd kogemust omavate partneritega välismaal. Seetõttu soovitaksegi õppevisiidiga arendada koostööd erinevate Belgia organisatsioonidega, mis on spetsialiseerunud autismi, aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning Asperegeri sündroomiga inimestega tegelemisele. Sealjuures ka kaardistada erinevate metoodikate kasutamine töös inimeste ja nende peredega Genti linnas erivajadustega laste ja peredega töötavates organisatsioonides, et õppida neilt, kes neid edukalt rakendamas on.

Õppevisiidi käigus kohtutakse Genti Ülikooliga ning külastatakse mitmeid erinevaid keskusi, mis on spetsialiseerunud autismi, Aspergeri sündroomi ja aktiivsus- ning tähelepanuhäire all kannatavate inimeste ja nende perede toetamisele.

Lastefond toetab õppevisiiti, kattes viie erialaspetsialisti majutus- ja transpordikulud.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Lapse nimi

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607