Toetuse sisu: Toetame kliinilise psühholoogi Mairi Männamaa osalemist koolitusel “Isiksusehäirete hindamine SNAP-2 testiga”

Toetuse suurus: 645 eurot

Toetamise aeg: 2019


Tutvustus

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliiniku kliiniline psühholoog Mairi Männamaa osaleb koolitusel “Isiksusehäirete hindamine SNAP-2 testiga”. Täiendkoolitus annab ülevaate isiksusehäiretest ning räägitakse sekkumise võimalustest töös 16-aastaste ja vanemate noortega, kellel kahtlustatakse algavat isiksusehäiret. 

Koolitus annab ülevaate isiksusehäiretele omaste isiksusejoonte hindamisest mittekohaneva ja kohaneva isiksuse testiga SNAP-2. Tutvustatakse SNAP-2 originaaltesti ja eesti keelde kohandatud versiooni, testi ajaloolist ja teoreetilist tausta, psühhomeetrilisi näitajaid ning läbiviimise ja tõlgendamise põhimõtteid. Koolitus sisaldab ka praktilist osa – SNAP-2 planeerimist, läbiviimist, vastuste skoorimist, tulemuste tõlgendamist ja kokkuvõtete kirjutamist.

Kursus toimub viiel päeval, koolituspäevad on kaheksatunnised. Sellele lisandub iseseisev töö. 

Lastefond katab koolituskulud 645 euro ulatuses.