Teraapiate puhul märkab muutust ja arengut regulaarse ja järjepideva töö tulemusena, mis võib võtta aega mitu kuud või isegi aastaid. Ratsutamisteraapiat aga riik ei rahasta. Seetõttu on heategijate toel tulnud raskelt haigeid lapsi kasvatavatele peredele appi TÜ Kliinikumi Lastefond, jätkates Kasparile, Siimule ja Iljale arenguks vajaliku hipoteraapia toetamist.

Ratsutamisteraapia ei kuulu rehabilitatsiooniteenuste nimekirja ning riik seda ei toeta, kuigi arstid ja terapeudid kinnitavad, et mitmete raskete haiguste ja diagnooside puhul on hipoteraapia patsientidele näidustatud.

10-aastasel Kasparil on on diagnoositud kaks üliharuldast kaasasündinud geeniriket, millest ühe puhul on poiss ainuke terves maailmas, kellel taoline geenirike on, ning teine on nii haruldane, et Kaspar on Eestis ainukene sellise rikkega laps ning mujal maailmas on teada vaid vähesed juhtumid. Lapse raviarst soovitab poisile ratsutamisteraapiat, sest uuringud on näidanud, et see on kasulik nii laste tserebraalparalüüsi kui ka autismispektri häirete korral. Ka tegevusterapeut on hinnanud lapse seisukorda arvestades ratsutamisteraapia tema arengut soosivaks.

Lastefondi toel on Kaspar saanud käia ratsutamisteraapias 2016. aasta sügisest saati ning lapse ema sõnul on laps läinud iga korraga aina tublimaks ja julgemaks. Lisaks mõjutab lapsevanema sõnul hipoteraapia positiivselt poisi emotsioone ning peale teraapias käimist on Kaspar rahulik, heas tujus ja magab öösiti sügavalt.

11-aastasel Siimul on diagnoositud Aspergeri sündroom ning tema peamised probleemid ilmnevad sotsiaalse suhtlemise valdkonnas, sest lapse arusaam sotsiaalsetest olukordadest on vähene. Samuti on tal raske toime tulla rohkete stiimulitega keskkonnas, eelkõige koolis, kus tekivad väsimus, pingeolukorrad, raskused emotsioonide valitsemisega ning eelnevast tulenevalt ka raskused käitumise kontrollimise ja organiseerimisega. Raviarst soovitas Siimule möödunud aasta alguses hipoteraapiat, kuna see võiks kaasa aidata tema autismispektrihäiretest tulenevate psüühiliste eripärade leevendamisele, toetada tema füüsilist arengut ning leevendada igapäevasituatsioonidega seotud raskustest tulenevaid pingeid. Raviarsti hinnangul on senistel ratsutamisteraapia seanssidel oodatud positiivne mõju ning poiss oskab paremini oma käitumist juhtida, on muutunud enesekindlamaks, saab igapäevastes sotsiaalsetes situatsioonides paremini hakkama ning on oluliselt tasakaalukam. Raviarst kinnitab, et Siimu arengule tuleb kasuks, kui ta saab võimaluse ratsutamisteraapiaga jätkata.

9-aastane Ilja on sügavalt autistlik poiss, kelle diagnoosiga kaasuvad olulised arenguprobleemid kõikides psüühilise arengu valdkondades, sh kõnes ja kognitiivses arengus. Ratsutamisteraapia on poisi arengu toetamiseks vajalik, kuna see teraapiavorm mõjub eelkõige just hästi lastele, kel on raskusi suhte loomisel ümbritseva maailmaga ning esinevad ülitundlikkusreaktsioonid erinevatele aistingutele. Ratsutamisteraapia on soovitatud lapsele ka rehabilitatsiooniplaanis ning fond on alates 2017. aasta augustist poisile hipoteraapia võimaldamist toetanud.

Järjepideva teraapia võimaldamiseks toetab Lastefond heade annetajate abiga Kaspari ratsutamisteraapia kulusid üle 700 euroga aastas, Siimu ratsutamisteraapia kulusid ligi 1300 euroga aastas ning Ilja teraapia kulusid 1080 euroga aastas, millest kõigile lisandub 10%-suurune omaosalus, mille katab pere või kohalik omavalitsus.

Lastefond võttis erinevad arendavad teraapiad ka oma tänavuse põhikampaania Üleannetus fookusesse, millega juhtis avalikkuse tähelepanu sellele, et riiklikud vahendid ei ole piisavad, et tagada kõikidele raskelt haigetele lastele järjepidevalt vajalikke arendavaid teraapiaid ning lisaks on erinevate terapeutide teenuseid keeruline saada lastel, kes elavad maapiirkonnas või kellel ei ole mingil muul põhjusel võimalik käia teenusel. Fond palub jätkuvalt heade annetajate abi, et arendavaid teraapiaid raskelt haigetele lastele võimaldada kuni riiklikult rehabilitatsiooniteenuste süsteemi parendatakse.

Erinevaid arendavate teraapiate võimaldamist raskelt haigetele lastele on võimalik toetada, tehes ülekanne SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole ja lisades selgituseks „teraapiad“:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813.