Toetame Aspergeri sündroomiga Siimu

Toetuse sisu: Hüvitame Aspergeri sündroomiga Siimu ratsutamisteraapi kulud 90% ulatuses

Toetuse suurus: 140 eurot kuus (1680 eurot ühe aasta jooksul)

Toetamise aeg: märts 2017–aprill 2020*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Siimul (sünniaasta 2006) on diagnoositud Aspergeri sündroom ning tema peamised probleemid ilmnevad sotsiaalse suhtlemise valdkonnas, sest lapse arusaam sotsiaalsetest olukordadest on vähene. Samuti on tal raske toime tulla rohkete stiimulitega keskkonnas, eelkõige koolis, kus tekivad väsimus, pingeolukorrad, raskused emotsioonide valitsemisega ning eelnevast tulenevalt ka raskused käitumise kontrollimise ja organiseerimisega. Siim on ettearvamatu ning motoorselt äärmiselt rahutu.

Puudujäägid on ka teiste inimeste motiivide, reageeringute, seisukohtade ja emotsioonide tajumises ning Siimule valmistab raskusi meeskonnas tegutsemine ning reeglitest ja kokkulepetest kinni pidamine. Poiss väldib silmsidet ning tema jaoks on keeruline uute inimestega kohanemine, mis ei pruugi alati õnnestuda. Võõra inimesega ei ole nõus alguses vestlema ja vaikib. Lapsega võib saada kontakti mõne tegevuse kaudu.

Siim on alates 2016. aasta sügisest käinud ratsutamisteraapias, mis on talle väga hästi mõjunud: teraapia tulemusena on pikenenud tema silmkontakti aeg ja see ei tekita talle enam sisemist pinget. Ratsutamisteraapia jätkamine on vajalik edasiste eesmärkide täitmiseks: julgustada rääkimist, tõsta enesehinnangut ja suurendada omaalgatust tegevustes, vähendada sisemist pinget uutes olukordades ning pikendada veelgi silmkontakti aega.

Järjepideva teraapia võimaldamiseks toetab Lastefond Siimu ratsutamisteraapia kulusid ligi 1300 euroga aastas, millele lisandub 10%-suurune omaosalus, mille katab pere või kohalik omavalitsus.

Kuidas Sina aidata saad?

Hakka püsiannetajaks

Osta heategevustooteid

Tee ühekordne annetus SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse “Siimu teraapia”

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Lõppenud toetused ja kampaaniad

Vaata