Autismispektri häirega lapsi õpetavate koolide õpetajad kasutavad juba aastaid oma õppetöö planeerimisel üldiseid autistlike laste õpetamiseks ja toetamiseks välja töötatud metoodika programmide põhimõteid, kuid keegi ei ole ametlikult läbinud õpet. See tähendab, et erinevad spetsialistid ning õpetajad annavad küll endast parima, et oma äranägemise järgi autismispektrihäiretega õpilasi toetada, kuid lähenemine ning seetõttu ka saavutatavad tulemused on ebaühtlased.

Siiani pole riik leidnud vahendeid hariduslike programmide sissetoomiseks ja rahastamiseks. Kui sotsiaalvaldkonnas on riiklikult rahastatud programme kasuperedele, siis haridusvaldkonnas ei ole ühtegi näidet paraku veel tuua. Ka ei ole Eestis riiklikult kehtestatud konkreetsele erivajadusele kindlate programmide kasutamine. Siiani on ostetud sisse projektide käigus erinevaid metoodikaid, neid tõlgitud ja kohandatud ning katsetatud pilootprojektide raames. Praegu on aga igal koolil õigus ise otsustada, mida kasutada ja kuidas.

Seega on Lastefond ulatanud annetajate toel abikäe, et toetada Son-Rise programmi pädevuse Eestisse toomist ning TEACCH metoodika baaskoolituse toomist Eestisse, et suurendada personali pädevust ja võimaldada paremat õppekeskkonda autismispektri häirega lastele.