Toetuse sisu: Toetame autistlike laste toimetuleku suurendamisele suunatud Son-Rise programmi pädevuse Eestisse toomist.

Toetuse suurus: 6000 eurot (2017. aastal)

Toetamise aeg: veebruar 2017–detsember 2017*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Son-Rise programm on Ameerikas väljatöötatud ning ja mitmetes teistes riikides efektiivselt toimiv platvorm, mis on suunatud autistlike laste toimetuleku suurendamisele täiskasvanutena, et tagada nende hakkamasaamine ühiskonnas. Lähemalt saab Son-Rise programmiga tutvuda siin. Son-Rise programmi näol on tegemist sekkumisega, mis on loodud autismispektri ja teiste psüühilise erivajadusega laste abistamiseks ning keskendub suhte loomisele abivajava lapsega.

Programm baseerub ideel, et autistlik laps on suurtes raskustes ümbritsevate inimeste, sh vanematega suhte loomisel, mistõttu oluliselt pidurdub kogu lapse areng. Aitamaks last suhtete loomisel teiste inimestega juhendatakse vanemaid ja teisi last abistavaid täiskasvanuid mänguliste tegevuste kaudu lapsega suhet looma,” räägib Kallavus. Ameerikas on programmi rakendatud juba 1980ndate algusest.

Detsembris 2016 viis Eesti Võlausaldajate Liit (EVUL) koostöös Register OÜ läbi heategevuskampaania, millega pakuti Eesti ettevõtetele võimalust tänupaketi soetamise läbi toetada SA TÜK Lastefondi. Sotsiaalselt vastutustundlike ja heategevusse panustada soovivate ettevõtete abiga kogunes kampaania raames kokku 20 850 eurot. Suurannetusse andsid oma panuse kokku 130 ettevõtet ja neli eraisikut.

Lastefond kasutab saadud annetust eesmärgiga uurida selle Eestis senirakendamata meetodi potentsiaali. Seetõttu teeme koostööd Tartu Masingu Kooli spetsialistidega, kel on piisav pädevus ja kokkupuude erinevate meetoditega ning oskavad seetõttu hinnata ka seda, kas ja mida kõnealusest meetodist Eestis saaks rakendada. Selleks rahastab fond kahe Tartu Masingu Kooli eripedagoogika spetsialisti osalemist Son-Rise programmi esmasel 5-päevasel koolitusel. Ülejäänud, ligi 2/3 kogutud rahast jääb reservi, mille abil saavad need spetsialistid programmi sobivusel läbida vastava 3-aastase õppe programmi süsteemseks rakendamiseks Eestis.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Son-Rise

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607