Toetuse sisu: Toetame autismispektri häirega lastele parema õpikeskkonna võimaldamiseks suunatud TEACCH programmi baaskoolitust Tartu Herbert Masingu koolis

Toetuse suurus: 11 300 eurot

Toetamise aeg: 2019

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children) metoodika on välja töötatud Põhja-Carolina ülikoolis, kus asub ka peamine TEACCH koolituskeskus. Metoodika eesmärk on luua õpilase ümber terapeutiline õpikeskkond, mis võimaldab ühteviisi arendada nii akadeemilisi kui ka sotsiaalseid toimetulekuoskusi ning iseseisvust. TEACCH programmi kasutatakse väga paljudes riikides tunnustatud programmina autismispektri häirega laste õpetamisel.

TEACCH programmis arvestatakse lapse individuaalseid vajadusi ja omapärasid ning seetõttu on see paindlik ja sobiv just autistlike laste eripäradega toimetulekuks. Tegu on programmiga, mis on juba algselt kavandatud koolitöö ja koolis õppimise toetamiseks, kuid oluline osa metoodikast on ka tihe koostöö spetsialistide ja lapsevanemate vahel. Lisaks on programm kohandatud kommunikatsiooni ja kõne omapäradele, sobides sellega nii normaalse vaimse võimekuse kui ka sügava vaimse mahajäämusega lastele.

Lastefondi toel toimub Tartu Herbert Masingu koolis TEACCH metoodika koolitus, mida viivad läbi Põhja-Carolina ülikooli TEACCH koolituskeskuse koolitajad, et anda õpetajatele baaskoolitus autismispektri häirega lastele parema õpikeskkonna võimaldamiseks. Masingu kooli õpetajad kasutavad juba aastaid oma õppetöö planeerimisel üldiseid TEACCH programmi põhimõteid, kuid keegi ei ole ametlikult läbinud õpet. See tähendab, et erinevad spetsialistid ning õpetajad annavad küll endast parima, et oma äranägemise järgi autismispektrihäiretega õpilasi toetada, kuid lähenemine ning seetõttu ka saavutatavad tulemused on ebaühtlased.

Siiani pole riik leidnud vahendeid hariduslike programmide sissetoomiseks ja rahastamiseks. Kui sotsiaalvaldkonnas on riiklikult rahastatud programme kasuperedele, siis haridusvaldkonnas ei ole ühtegi näidet paraku veel tuua. Ka ei ole Eestis riiklikult kehtestatud konkreetsele erivajadusele kindlate programmide kasutamine. Siiani on ostetud sisse projektide käigus erinevaid metoodikaid, neid tõlgitud ja kohandatud ning katsetatud pilootprojektide raames. Praegu on aga igal koolil õigus ise otsustada, mida kasutada ja kuidas.

Seega otsustas Lastefond ulatada annetajate toel abikäe, et toetada TEACCH metoodika baaskoolituse toomist Eestisse, et suurendada personali pädevust ja võimaldada paremat õppekeskkonda autismispektri häirega lastele. Koolitajate Eestisse toomise ning koolituse kulud katab fond kuni 11 300 euro ulatuses.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

TEACCH programm

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607