Toetuse sisu: Aitame tasuda Jegorile vajaliku ravitoidu eest

Toetuse suurus: 210 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: jaanuar 2023 – detsember 2023*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes
toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Jegoril (2009) on diagnoositud pärilik lihashaigus – tsentronukleaarne müopaatia. Tegemist on ravimatu haigusega, mille tagajärjel on poiss liikumisvõimetu ning vajab ööpäevaringset hooldust ja järelvalvet. Jegorile on paigaldatud gastrostoom ja ta vajab ravitoitu, spetsiaalne ravitoidusegu on aga kallis ning Jegori pere vajab abi ravitoidu soetamisel.

Kohalik omavalitsus toetab Jegorile vajaliku ravitoidu soetamist 450 euroga. Lastefond tänu heade annetajate abile aitab tasuda ülejäänud 210 eurot toetusperioodi jooksul.

Poisi vanemad on täielikult pühendunud lapse eest hoolitsemisse, kuid ka nemad on vajanud puhkust ning seetõttu on Lastefond varasemalt perekonda toetanud, tasudes igakuiselt ka Jegori hooldaja töötasu. Lastefond toetab Jegori alates 2020. aasta detsembrikuust.