I ja II kooliastmele suunatud väärtuskasvatusalase kogumiku ”Väike heategija – koos õpime tegema head!” tutvustus.

26. jaanuaril 15.00 – 18.00 Tartus, Athena Konverentsikeskuse suures saalis (Küütri 1)

Väärtuskasvatusalasele seminarile on oodatud õpetajad, huvijuhid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, kasvatusteadlased, kooli juhtkond, lapsevanemad ja teised huvilised. Soovi korral väljastatakse ka tõend seminaril osalemise kohta.

Üritusel osalemine on kõigile tasuta!

Seminari korraldab SA TÜK Lastefond koostöös SA Metsaülikooliga. Sündmust toetab Vabaühenduste Fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Esitlemisele tulev kogumik valmis koostöös Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi, sh haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi, psühholoogia instituudi, Tartu Ülikooli eetikakeskuse ning MTÜ Inimeseõpetuse Ühinguga.

Seminari eesmärk:

  • Selgitada väärtuskasvatuse olemust ning kooli, kodu ja kogukonna rolli ja võimalusi selle teostamisel;
  • Tutvustada I ja II kooliastmele suunatud metoodilist kogumikku ”Väike heategija – koos õpime tegema head!” ning selle kasutusvõimalusi õppetöös ja tunnivälises tegevuses.

Seminari esimeses pooles räägitakse väärtuskasvatusest koolis ja sellest, miks ja kuidas kool peaks väärtustega tegelema, tutvustatakse ka olemasolevat väärtuskasvatuse alast kirjandust. Juttu tuleb ka kooli ja kodu koostöövõimalustest väärtuste kujundamisel.

Seminari teises pooles tutvustatakse kõigepealt valminud kogumikku, sealhulgas selgitatakse ka kogumiku ülesehitust ning räägitakse abistava käitumise kujunemisest lastel. Läbiviidud uuringu tulemusest selgub ka see, kuidas lapsed mõistavad abistamist.

Seejärel tutvustatakse mitmekesiseid võimalusi väärtustega tegelemiseks koolis ja tuuakse näiteid konkreetsetest meetoditest tundide läbiviimiseks.

Viimasena tuuakse välja koolidest kogutud head ideed tunnivälisteks tegevusteks, mis aitavad kogu kooliperel (sh sotsiaalpedagoogidel, psühholoogidel, huvijuhtidel jt) väärtuskasvatusega seotud tegevusi läbi viia. Ideed on esitatud erinevate kogukondade koostööna, näiteks koostöö koolitöötajate vahel erinevate ürituste läbiviimisel ning koostöö lastevanemate, asutuste ja erinevate sotsiaalsete gruppidega.

Seminari ajakava:

14.30-15.00  Registreerumine

15.00-15.05  Tervitussõna korraldajalt

15.05 – 15.15 Tervitussõna Tõnis Lukaselt

15.15 – 15.45 Väärtuskasvatus koolis – miks ja kuidas? Olga Schihalejev, TÜ eetikakeskus

15.45 – 16.15 Väärtuskasvatus ja lapse arengukeskkond on lahutamatud!? Kristiine Vahtramäe, Eesti Lastevanemate Liit

16.15 – 16.45 Kohvipaus

16.45 – 17.05 Abivalmiks kasvamine. Astra Schults, TÜ psühholoogia instituut

17.05 – 17.35 Praktilist õpetajale: tegevused väärtuskasvatuses erinevate meetodite abil. Igne Lembinen, Margit Teller, TÜ haridusteaduste instituut.

17.35 – 17.55  Ideid tunnivälisteks tegevusteks – võimalused koolikogukonna ning kooli ja kogukonna lõimimiseks. Reeli Sirotkina,Karis Reilent ja Lenneli Noobel, TÜ sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut

17.55 – 18.00 Lõppsõna

 

Seminari lisainfo:

Triin Lääne
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Projektijuht
Tel: +372 52 178 69
E-mail: triin@lastefond.ee
www.lastefond.ee