Eile, 10. aprillil lõppes SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi tänavuse põhikampaania Üleannetus aktiivperiood, millega kogus fond annetusi arendavaid teraapiaid vajavatele raskelt haigetele lastele. Kuna eesmärgiks seatud annetussumma kokku ei kogunenud, jääb annetusleht veel avatuks. 

26. jaanuaril alanud kampaaniaga Üleannetus on tänase seisuga kogunenud kokku 35 719, 42 euro suurune annetussumma, millest saavad ühe aasta jooksul ühe teraapiaga abi 31 last. Kuna arendavate teraapiate tulemuslikkuseks on oluline järjepidevus, seadis Lastefond kampaania eesmärgiks koguda 120 000 eurot, millest saaksid kolme aasta jooksul abi 35 last ühe teraapia saamisel. Seega otsustas fond, et kuigi kampaania aktiivperiood on lõppenud, siis Üleannetuse kampaanialehte veel ei suleta. Ühtlasi plaanib Lastefond pöörduda ka Eesti ettevõtete poole, et paluda neil võimaluse korral toetada kampaania eesmärgi täitumist.

Hetkel toetab TÜ Kliinikumi Lastefond erinevate arendavate teraapiatega seotud kulude katmisel kokku 21 last 28 erineva teraapia saamisel, kuid arstidelt ja terapeutidelt saadud info põhjal on neid lapsi Eestis palju rohkem, kes igapäevatoimingutes paremini toimetulekuks arendavaid teraapiaid vajavad. Kampaania jooksul pöördus Lastefondi poole 6 erineva teraapia sooviga 5 erinevat pere, kelle raskelt haige laps raviarsti soovitusel neid vajas. Lastefondi nõukogu kiitis kõik taotlused heaks.

Lastefond julgustab jätkuvalt raskelt haigeid lapsi kasvatavaid peresid arendavate teraapiatega seotud kulude katmisel abi küsima. Fond aitab vajaduse korral peredel hüvitada ka kulutusi, mis tekivad seoses haige lapse transportimisega ravi- või erihooldust pakkuvatesse asutustesse, arstide, terapeutide või spetsialistide juurde.

Abi saamiseks tuleb täita taotlusvorm, mille leiab Lastefondi kodulehelt www.lastefond.ee/abivajajale ning saata see koos vajalike lisadokumentidega e-posti aadressile eveli.ilves@lastefond.ee. Taotluse saab esitada nii lapsevanem ise kui ka arst, sotsiaaltöötaja või perele lähedane isik. Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, saab nõu ja abi küsida e-maili aadressil info@lastefond.ee.

Arendavaid teraapiaid vajavaid raskelt haigeid lapsi on veel võimalik toetada ka Üleannetuse veebilehel, Ma armastan aidata annetuskeskkonna ja Astri.ee netipoe kaudu ning Lastefondi kodulehe vahendusel annetuskontodele.