1. SMA skriinimiseks vajalik EonisQ 96 süsteem Tartu Ülikooli Kliinikumi: seadme hind ca 34 000 eurot, juurde aastane vajadus kitte 20 000 euro eest

SMA ehk spinaalne lihasatroofia on raske lihashaigus, mis tüüpide 0, 1 ja 2 korral lõpeb ravimata jätmisel surmaga juba noores eas. SMA 0 puhul sureb laps mõne kuuga, tüüp 1 puhul mõne aasta jooksul ning tüüp 2 diagnoosi saanud patsiendid elavad noore täiskasvanueani. Euroopas on olemas kolm ravivõimalust ning kui haigus tuvastada sünnijärgselt, on võimalik, et raske lihashaiguse sümptomid üldse ei avaldugi ning laps saab elada täisväärtuslikku elu. Eestis rahastab ühte ravimit, Risdiplami alates 2022. aastast ka Haigekassa.

EonisQ 96 on automaatplatvorm, mis on mõeldud erinevate DNA-põhiste sõeluuringute tegemiseks vastsündinutel kogutud vereplekkidest, sh SMA skriininguks. Sellist skriinimist tehes oleme Euroopas üks esimesi ning see päästab aastas vähemalt kahe lapse elu.

Kitid ehk analüüsikomplektid on vajalikud SMA skriinimise aparaadi juurde, et vastsündinutel oleks võimalik haigust diagnoosida. Kõigi aasta jooksul sündivate vastsündinute skriinimiseks on tarvis umbes 1600 kitti, mis lähevad maksma 20 000 eurot. Koos skriininguks vajaliku aparatuuriga maksab SMA skriinimine seega ca 54 000 eurot.

2. Vastsündinutel geneetiliste haiguste diagnoosimiseks vajalik aparatuur Victor 2D süsteem: hind 95 738 eurot

Vastsündinute skriiningu käivitamiseks vajalikud seadmed võimaldavad juba sünnihetkel diagnoosida selliseid raskeid geneetilisi haigusi nagu tsüstiline fibroos ja adrenaalne hüperplaasia (neerupealsete talitushäire), mida täna Eestis vastsündinutel ei skriinita, kuid kus ravitulemus sõltub just haiguse võimalikult varajasest avastamisest.

Nende geneetiliste haiguste diagnoosimiseks vajalik aparatuur – Victor 2D system, poolautomaatne fluromeeter koos vajalike lisamoodulite, dispanseri ja tarvikutega võimaldab muuhulgas täpsemaks minna ka mitmete täna skriinitavate haiguste puhul nagu fenüülketonuuria, galaktoseemia ja kaasasündinud kilpnäärne alatalitus. Seega on kasu mitmekordne ning kuna skriining on üle-eestiline ja seda hakatakse teostama kõigi Eestis sündivate laste heaks, annab see südamerahu kõigile, kelle perre sünnib laps.

Seadmete ja skriininguks vajalike reagentide maksumus kokku on 95 738 eurot.

3. BiliCocoon fototeraapiasüsteem TÜK lastekliiniku intensiivraviosakonda: kahe seadme hind koos tarvikutega kokku 13 913,6 eurot

Nähtav naha kollane jume ehk ikterus on vastsündinuperioodi (0.–28. elupäeva) kõige sagedamini esinev vastsündinu kollasuse tunnus. Füsioloogiline ehk loomulik kollasus võib ilmneda 24 elutunni kuni 14 elupäeva vanuses.

Enne sündi on loote veres punaliblesid rohkem kui hilisemal eluperioodil, samuti on punavereliblede eluiga vastsündinud esimestel elupäevadel tavalisest mõnevõrra lühem. Pärast lapse sündi hakkavad punalibled lagunema ja verre tekib sapipigment – bilirubiin. Vastsündinu maksal tuleb taluda 2–3 korda suuremat koormust kui looteperioodil, et punaliblede lagunemisel vabanevat bilirubiini organismist väljutada. Asjaolu, et mõnel muidu tervel vastsündinul areneb nn füsioloogiline kollasus ja teisel mitte, on tingitud eelkõige nende maksa erinevast võimest bilirubiini väljutada.

Esimene ja efektiivne ravimeetod on fototeraapia ehk valgusravi. Sinise valguse toimel tekib nahas selline bilirubiini vorm, mis eritub kergesti soole ja neerude kaudu ega ole mürgine.

Fototeraapiasüsteem BiliCocoon™ koosneb sinise valguse elektroonilisest generaatorist, valguskastist, valgust kiirgavast kangast ja padjast, tänu millele jõuab sinine valgus imikule. Bilicocoon teraapiasüsteemi plussiks on suur kiirgav pind, mis ümbritseb imikut 360 kraadi ulatuses, muutes teraapia väga efektiivseks. Seadet on lihtne kasutada nii haiglapersonalil kui ka vanematel endil.

Fototeraapiasüsteem koos vajalike tarvikutega (patsiendipõhised kattekotid, fikseerimissüsteem ja kaitseprillid) maksab 6956,8 eurot ning kuna TÜK lastekliinik vajab kahte sellist seadet, kujuneb nende hinnaks kokku 13 913,6 eurot.

4. Hologrammseadmed Tartu Ülikooli Kliinikumi silmakliinikusse ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Geneetikakeskustesse Tartus ja Tallinnas: hind kokku ca 7920 eurot

Tegemist on innovaatiliste hologrammseadmetega, mis aitavad vahvate tegelaskujude ja värviliste kujutiste abil erinevate valulike ja ebameeldivate protseduuride ajal (nagu kanüüli panek, vere võtmine jne) hirmu leevendada, kuna lapse tähelepanu läheb protseduuri sooritamise ajal värvilisele liikuvale pildile. Varem on TÜK Lastefond heade toetajate ja annetajate abil soetanud sarnased seadmed veel ka Pärnu Haiglasse, TÜK lastekliinikusse (sealhulgas neuroloogia osakonda) ning Tartu Ülikooli Kliinikumi anestesioloogia osakonda.

Ühe hologrammseadme maksumuseks kujuneb ca 2640 eurot. Kuna seadet vajavad nii TÜK silmakliinik kui ka TÜK Geneetikakeskused Tartus ja Tallinnas, kujuneb kolme seadme hinnaks kokku ca 7920 eurot.

5. Virtuaalreaalsuse prillid Oculus Quest 2 ja teised vajalikud tarvikud TÜK lastekliinikusse: hind ca 4300 eurot

Laste vaimse tervise probleemid on viimaste aastatega oluliselt kasvanud, järjest sagedamini kohtame suhtlemisraskuste ja käitumishäiretega lapsi. Sotsiaalse kompetentsi defitsiidile kaasneb laste vaimse tervise halvenemine: igal kuul jõuab Tallinna Lastehaiglasse enesetapukatse tõttu kuni 20 last, mõnel kuul isegi 30 (A. Klemberg 2021). M. Haaviku uuringu ”Eesti kooliõpilaste vaimne tervis rahvusvahelises kontekstis” põhjal on meie lastel võrreldes lähinaabritega kõige enam masendust, kurbust, ärritunud olekut, närvilisust, uinumisraskusi, mida esineb rohkem tüdrukute seas, kuid kaebuste esinemine sageneb vanuse kasvades nii poiste kui tüdrukute hulgas. (Eesti Arst 2020;99 (Lisa 1): 16-23). Olukorra lahendamiseks ja sellega tegelemiseks on vaja leida kaasaegseid lahendusi ning üks uus tehniline võimalus selleks on interaktiivne treening VR keskkonnas.

VR teraapia võib tunduda esmapilgul ebatraditsiooniline, kuid kujuteldavatesse maailmadesse sisenemine muudab virtuaalreaalsuse paljutõotavaks ravimeetodiks ja tõenäoliselt on see meditsiini lähetuleviku oluline osa. VR pakub uuenduslikku ja motiveerivat platvormi sotsiaalsete oskuste turvaliseks harjutamiseks, konfliktide lahendamiseks, prosotsiaalse käitumise arendamiseks ja ärevushäirete (sotsiaalsete foobiate) raviks. Siiani on VR leidnud rakendust põhiliselt laste valu ja haiglahirmu ning autistlike laste ärevuse vähendamisel.

Lastekliiniku neurorehabilitatsiooni meeskond on pilootuuringu käigus kasutanud VR platvormi HTC Vive VR-prille ning esmased tulemused – sekkumise võimalused, sobivus ja mõnu laste kognitiivsete funktsioonide ja sotsiaalse taibukuse õppimisele ja arendamisele – on olnud väga positiivsed. Sekkumismeetodi edasiseks kaasajastamiseks ja laiemaks rakendamiseks oleks vaja:

  • kasutusele võtta uus moodsam, lapsesõbralikum ja kergemini juhitav tehnoloogia Oculus2 prillide näol – kaks paari prille läheb maksma ca 1000 eurot, lisaks juurde prillide juhtimiseks keskklassi nutitelefon, hind ca 300 eurot;
  • programmeerida uusi erineva sisu ja raskusega treeningsessioone, mis puudutavad kiusamisega toimetulekut, käitumisprobleemide ja konfliktide lahendamist, ärevuse vähendamist ja igapäevastes keerulistes sotsiaalsetes olukordades vajaminevate oskuste arendamist jpm. Ühtlasi uuendada ja kaasajastada olemasolevad programmid – mis lähevad kokku maksma ca 3000 eurot.

VR teraapiaks vajalikud vahendid TÜK lastekliinikusse lähevad seega kokku maksma ca 4300 eurot.

6. Lastesõbralikud ootealad Tartu Ülikooli Kliinikumi Geneetikakeskustesse Tallinnas ja Tartus: hind kokku 2136 eurot

Tartu Ülikooli Kliinikumi Geneetikakeskused vajavad uusi toredaid mängunurki, kus pisikesed patsiendid või nende õed-vennad saaksid vastuvõtu aega oodates natuke mängida ja joonistada. Lastesõbraliku ooteala sisustamine TÜK Geneetikakeskusesse Tallinnas läheb maksma ca 1101 eurot ning Tartus ca 1035 eurot, seega mängunurgad kokku maksavad ca 2136 eurot.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse lapse nimi, keda soovid aidata.

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607