1. 3D tabletiprinter Tartu Ülikooli Kliinikumi apteeki lastele sobilike ravimivormide valmistamiseks: hind 40 320  eurot

3D tabletiprinter on ainulaadne abimees laste ravimite valmistamisel, sest suur osa harvikhaiguste ravimitest ei ole lastele kättesaadavad ning puuduvad sobivad ravivormid ja doosid. Lastele sobilike ravimvormide puudumisel on sageli vaja modifitseerida täiskasvanute ravimvorme – näiteks purustada tablette ja teha neist pulbreid või suspensioone. Sellisel viisil valmistavad ekstemporaalseid ravimeid nii apteekrid kui ka osakondade õed patsiendi voodi kõrval ning lapsevanemad kodus. Suukaudne manustamine on võimaluse korral lastele eelistatav manustamisviis, kuid siin on probleemiks fikseeritud annused ja väikelaste suutmatus tablette või kapsleid neelata. Probleemiks võivad osutuda nii täpne annustamine kui ka lastele mittesobivate abiainete sisaldus ja ravimi ebameeldiv maitse. Probleemid tekivad ka annuse kohaldamisega lapse kasvades, kui puudub vastav annustamise paindlikkust võimaldav ravimvorm.

Sihtrühmaks on seega patsiendid, kes vajavad personaalset ravi, lisaks harvikhaigustele ka näiteks vähidiagnoosiga lapsed. Printeri abil loodav ravim on kummikommilaadne ja sellele on võimalik lisada ka sobiv maitse, et laps ravimit paremini vastu võtaks. Välja töötamisel on veel suus sulavad prinditavad tabletid, mis on näiteks väga vajalikud neelamisprobleemidega patsientidele. Samuti kihiliselt prinditavad tabletid, kus mitu erinevat tabletti on võimalik printida kokku ja seega väheneb patsiendi ühe korraga manustatavate tablettide kogus.

Printeri seotamisega Tartu Ülikooli Kliinikumi apteeki oleksime ühed esimesed Euroopas.

2. Liikurrada Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku taastusraviosakonda Tartus: hind 16 212 eurot

Liikurrada on hea abivahend kardiorespiratoorsete probleemidega või muudest haigussesunditest tingitud madala füüsilise jõudlusega laste aeroobse vastupidavuse taastamiseks või suurendamiseks. Samuti on sellega võimalik arendada, parandada ja taastada kõnnimustrit ortopeediliste-, traumatoloogiliste v neuromuskulaarsete probleemidega lastel. Rada võimalik kasutada ka füüsilise võimekuse hindamiseks. Liikurrada võimaldab treenida nii kõndi kui jooksu. Seade koosneb liikuvast platvormist ning konveierlindist, mida juhib elektrimootor. Lint
liigub tahasuunas, mis paneb lapse liikuma lindi liikumisele vastassuunas lindi liikumiskiirusele vastavas tempos. Lindi liikumiskiirust ning nurka on võimalik muuta. Antud liikurrajale on võimalik hiljem tellida juurde kõnnianalüüsi- ning interaktiivse kõnnitreeningu süsteem.

3. SMA skriinimiseks vajalik EonisQ 96 süsteem Tartu Ülikooli Kliinikumi: seadme hind ca 34 000 eurot, juurde aastane vajadus kitte 20 000 euro eest

SMA ehk spinaalne lihasatroofia on raske lihashaigus, mis tüüpide 0, 1 ja 2 korral lõpeb ravimata jätmisel surmaga juba noores eas. SMA 0 puhul sureb laps mõne kuuga, tüüp 1 puhul mõne aasta jooksul ning tüüp 2 diagnoosi saanud patsiendid elavad noore täiskasvanueani. Euroopas on olemas kolm ravivõimalust ning kui haigus tuvastada sünnijärgselt, on võimalik, et raske lihashaiguse sümptomid üldse ei avaldugi ning laps saab elada täisväärtuslikku elu. Eestis rahastab ühte ravimit, Risdiplami alates 2022. aastast ka Haigekassa.

EonisQ 96 on automaatplatvorm, mis on mõeldud erinevate DNA-põhiste sõeluuringute tegemiseks vastsündinutel kogutud vereplekkidest, sh SMA skriininguks. Sellist skriinimist tehes oleme Euroopas üks esimesi ning see päästab aastas vähemalt kahe lapse elu.

Kitid ehk analüüsikomplektid on vajalikud SMA skriinimise aparaadi juurde, et vastsündinutel oleks võimalik haigust diagnoosida. Kõigi aasta jooksul sündivate vastsündinute skriinimiseks on tarvis umbes 1600 kitti, mis lähevad maksma 20 000 eurot. Koos skriininguks vajaliku aparatuuriga maksab SMA skriinimine seega ca 54 000 eurot.

4. Hologrammseadmed Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikusse: hind kokku ca 7920 eurot

Tegemist on innovaatiliste hologrammseadmetega, mis aitavad vahvate tegelaskujude ja värviliste kujutiste abil erinevate valulike ja ebameeldivate protseduuride ajal (nagu kanüüli panek, vere võtmine jne) hirmu leevendada, kuna lapse tähelepanu läheb protseduuri sooritamise ajal värvilisele liikuvale pildile. Varem on TÜK Lastefond heade toetajate ja annetajate abil soetanud sarnased seadmed veel ka Pärnu Haiglasse, TÜK lastekliinikusse (sealhulgas neuroloogia osakonda) ning Tartu Ülikooli Kliinikumi anestesioloogia osakonda.

Ühe hologrammseadme maksumuseks kujuneb ca 2640 eurot. Kuna seadet vajavad nii TÜK silmakliinik kui ka TÜK Geneetikakeskused Tartus ja Tallinnas, kujuneb kolme seadme hinnaks kokku ca 7920 eurot.

5. Lastesõbralikud ootealad Tartu Ülikooli Kliinikumi Geneetikakeskustesse Tallinnas ja Tartus: hind kokku 2136 eurot

Tartu Ülikooli Kliinikumi Geneetikakeskused vajavad uusi toredaid mängunurki, kus pisikesed patsiendid või nende õed-vennad saaksid vastuvõtu aega oodates natuke mängida ja joonistada. Lastesõbraliku ooteala sisustamine TÜK Geneetikakeskusesse Tallinnas läheb maksma ca 1101 eurot ning Tartus ca 1035 eurot, seega mängunurgad kokku maksavad ca 2136 eurot.