Käesoleva aasta jooksul on TÜ Kliinikumi Lastefondi nõukogu kiitnud heaks 11 toetustaotlust, mis esitatud nii eraisikute kui ka organisatsioonide poolt. 

Heaks kiidetud toetustaotluste seas on nii korduvaid taotlusi kui ka uusi. Eraisikute toetustaotluste põhjal otsustas Lastefond jätkata 8-aastase tüdruku toetamist, kattes tema transpordikulud arsti juurde, spetsiaalse ravitoidusegu maksumuse ning abivahendite rendi. Ühtlasi pikendas Lastefond 9-aastase poisi treeningute ja ratsutamisteraapia laagri toetamist. Lisaks otsustas Lastefondi nõukogu pikendada eriotsusega 10-aastasele poisile baaskreemide ostmise hüvitamist järgneva kolme aasta jooksul.

Uus heaks kiidetud toetus aitab katta 16-aastase poisi ravimite maksumuse ja ravivisiitide kulud Tartusse ja Soome. Peale selle toetab Lastefond 11-aastase poisi ortooside ja ortopeediliste jalanõude ning 10-aastasele tüdrukule vajaliku abivahendi omaosaluse tasumist. Lastefond aitab tasuda ka 6-aastasele poisile vajaliku individuaalse ravivesivõimlemise eest.

Organisatsiooni toetustaotluste põhjal otsustas Lastefondi nõukogu toetada täiendavalt ajakirja Puutepunktid väljaandmist, Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku ema-lapse toa mängunurga sisustamist, vähekindlustatud perede lastele raviprillide ostu ning Tähtvere Avatud Naistekeskuses lähisuhtevägivalla ohvriks olnud laste ja emade nõustamist ja teraapiat.

Lastefond toetab oma annetajate toel kõiki Eestis elavaid lapsi, kes vajavad ravi või hooldust, mida Eesti Haigekassa ega kohalik omavalitsus ei finantseeri kas üldse või mitte täiel määral.

Abi saamiseks tuleb täita taotlusvorm, mille leiab Lastefondi kodulehelt www.lastefond.ee/abivajajale ning saata see koos vajalike lisadokumentidega e-posti aadressile eveli.ilves@lastefond.ee. Taotluse saab esitada nii lapsevanem ise kui ka arst, sotsiaaltöötaja või perele lähedane isik. Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, saab nõu ja abi küsida e-maili aadressil info@lastefond.ee.

Taotluse esitamise järgselt võetakse taotluse esitajaga ühendust, vajadusel täpsustatakse taotluses kirjapandut, konsulteeritakse raviarsti(de)ga ning esitatakse taotlus Lastefondi nõukogule toetusotsuse langetamiseks.