Märtsikuu alguses leidis aset Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi nõukogu koosolek, kus liikmed kiitsid heaks kõik veebruarikuu jooksul eraisikute ja organisatsioonide poolt esitatud toetustaotlused.

Lastefond sõlmib taotlejatega harilikult toetuslepingu aastapikkuseks ajaks. Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel ning ka veebruaris heaks kiidetud toetustaotluste seas oli mitmeid korduvaid taotlusi.

Eraisikute toetustaotluste põhjal otsustas Lastefond jätkata 6-aastase poisi abivahendite omaosaluse ja ostmise toetamist, 2-aastase poisi ravitoidu ja ravimite maksumuse eest tasumist, 8-aastase poisi spetsiaalse ravitoidu kulude katmist ning 2-aastase poisi abivahendite ostmise toetamist. Ühtlasi pikendas Lastefond Eesti fenüülketonuuria ühingu töötubade läbiviimise toetamist ning MTÜ Maria ja lapsed asenduskodus eripedagoog-logopeedi teenuse lisamahu eest tasumisega aitamist.

Üheksa taotlust olid uued ning Lastefondi nõukogu otsustas, et alates märtsikuust toetab heategevusorganisatsioon 2-aastase poisi spetsiaalse ravitoitu eest tasumist. Lisaks võimaldab fond annetajate abiga ka ratsutamisteraapiat 8-aastasele ja 12-aastasele poisile. Samuti saab Lastefondist tuge 1-aastase tüdruku pere, et võimaldada lapsele muusikateraapiat. Vajaliku abivahendi eest tasumisel saavad abi kolm last: 2- aastane, 6-aastane ja 12-aastane tüdruk. Ühtlasi toetab Lastefond ka pooleaastase poisi ravireisi välismaale.

Lisaks tegi Lastefondi nõukogu otsuse, et toetab 15-aastase poisi ortodontilist ravi ning organisatsioon hakkab eritingimustel katma ortodontilist ravi ka edaspidi, kui riiklik rahastus seda lapsele ei võimalda.

Lastefond toetab annetajate toel kõiki Eestis elavaid lapsi, kes vajavad ravi või hooldust, mida Eesti Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet ega kohalik omavalitsus ei finantseeri kas üldse või mitte täiel määral. Lisaks aitab fond heade annetajate abiga katta taotlusepõhiselt ka laste ravitingimuste parandamisega tegelevate organisatsioonide sihtotstarbelisi kulusid.

Abi saamiseks tuleb täita taotlusvorm, mille leiab Lastefondi kodulehelt www.lastefond.ee/abivajajale ning saata see koos vajalike lisadokumentidega e-posti aadressile eveli.ilves@lastefond.ee. Taotluse saab esitada nii lapsevanem ise kui ka arst, sotsiaaltöötaja või perele lähedane isik. Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, saab nõu ja abi küsida e-maili aadressil info@lastefond.ee.

Taotluse esitamise järgselt võetakse taotluse esitajaga ühendust, vajadusel täpsustatakse taotluses kirjapandut, konsulteeritakse raviarsti(de)ga ning esitatakse taotlus Lastefondi nõukogule toetusotsuse langetamiseks.