Tserebraalparalüüsiga Aurelia kehatüve stabiilsus ja peakontroll on haigusest tulenevalt häiritud. Spetsialistide hinnangul on erinevate teraapiate toel lapse arendamiseks vajalikuks abivahendiks Elements Body surverõivad, mille toetamise taotlusele on Sotsiaalkindlustusamet andnud aga negatiivse otsuse, sest nende hinnangul ei kuulu abivahend prioriteetsete (ehk eluks hädavajalike) abivahendite hulka.

6-aastasel Aurelial on diagnoositud tserebraalparalüüs GMFS IV aste, mis tähendab, et laps on abistatav liikumisel ning kõikides funktsionaalsetes tegevustes. Lapsel esineb spastilisus ning kehatüve hüpotoonilisus, mistõttu on tugevalt häiritud tema kehatüve stabiilsus ja peakontroll. Ka iseseisev liikumisvõime on tugevalt piiratud ning ta liigub kohandustega funktsionaaltoolis, mida ei ole võimeline ise juhtima.

Tegevusterapeudi sõnul on erinevate käeliste tegevuste sooritamiseks ning iseseisvuse saavutamiseks oluline tagada Aureliale korrektne asend nii istumisel kui ka seisuraamis seismisel. Ta nendib, et Aurelia vajab kehatüvele stabiilsust, mida ta hetkel ise saavutada ei suuda. Terapeudi hinnangul soodustaks abivahendi olemasolu kindlasti lapsel olla toimingutes iseseisvam, paraneks koordinatsioon, keha tunnetus ning ka lihasjõudlus.

Tegevusterapeut selgitab, et Aurelia teraapiates on suur rõhk ka tunnetusteraapial ning oraalmotoorika arendamisel – et lapse kõne paraneks ning eneseväljendus muutuks iseseisvamaks. Hetkel on antud toimingud raskendatud aga keha ette vajumise tõttu. Terapeudi sõnul võtab see tihti lõviosa teraapia ajast, et saavutada ning säilitada korrektne asend. Kehatüve toetuseks mõeldud abivahend tagaks terapeudi kinnitusel kindlasti parema soorituse igapäevaelu põhitoimingutes, kõnes, käelistes tegevustes nii peen- kui jämemotoorikas, koordinatsioonis kui ka keha hoidmises keskasendis tegevuste sooritamisel

„Hetkel jäävad paljud asjad, millega Aurelia iseseisvalt toime tuleks just abivahendi puudumise taha. Aurelia on väga motiveeritud ning iseseisvust sooviv neiu ning tulevikule mõeldes, kui Aurelia tavakooli suundub ning teiste lastega võrdsetel alustele klassiruumis õppetööst osa võtab, on vajalik, et eakaaslased ei märka abi ja tuge vajavat last, vaid võrdset õpilast ning sõpra. Tegevusterapeudina pooldan igakülgselt Aureliale antud abivahendit ning ei näe mitte ühtegi mõjuvat põhjust seda mitte saada,“ võtab tegevusterapeut oma hinnangu kokku.

Ka füsioterapeut kinnitab, et surverõivas oleks lapsele vajalik: Elements Body võimaldab lapsel saada oma asenditest naha kaudu pidevalt sensoorset tagasisidet ning toetab dünaamiliselt asendi hoidmist. Kui lapse kehatüvi on hoitud, on lapsel lihtsam keskenduda pea asendi korrigeerimisele, tegutseda kätega (mis omakorda võimaldab arendada peenmotoorikat) ning seista ja kõndida, sest kui kehatüvi on osaliselt toetatud, on võimalik enam tähelepanu suunata põlvede ja puusaliigeste sirutamisele ning sammude sooritamisele ja kõnnimustri paranemisele.

„Hindan Elements Body Aurelia puhul kindlasti kasulikuks abivahendiks, mis toetab nii lapse motoorset ja kognitiivset arengut, teraapia läbiviimist, aga ka koduste funktsionaalsete tegevuste lihtsustamist,“ kinnitab füsioterapeut.

Sotsiaalkindlustusamet on andnud aga abivahendi taotlusele negatiivse otsuse, sest nende hinnangul ei kuulu abivahend prioriteetsete (ehk eluks hädavajalike) abivahendite hulka. Seega tuli perele heade annetajate toel appi SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, et Aureliale vajalik abivahend soetada. 1402,72 eurot maksva Elements Body kostüüm (püksid ja vest) ostu toetas fond heategijate toel kokku kuni 90% ulatuses maksumusest ehk 1262,72 euroga. 10% ehk 140 eurot jäi pere omaosaluseks.