Toetuse sisu: Katame TÜ Kliinikumi naistekliiniku sünnitusosakonna viie ämmaemanda osalustasu ning transpordi- ja majutuskulud 4-päevasel ülemaailmsel sünnituse kongressil Birth Congress Clinical Challenges in Labour and Delivery

Toetuse suurus: 4600 eurot 

Toetamise aeg: 2018


Tutvustus

14. – 17. novembril Veneetsias toimuval ülemaailmsel sünnituse kongressil Birth Congress Clinical Challenges in Labour and Delivery käsitletakse tänapäeva sünnitusabis aktuaalsed teemasid. SA TÜK naistekliiniku vanemämmaemand Sirje Kõvermägi toob välja, et koolitus on väga oluline, et hoida ja parandada ämmaemandate kompetentsi sünnitusel. “Kuivõrd täna on ca 40% sünnitustest ämmaemanda juhtimisel ja vastutusel, on selline rahvusvaheline koolitus vajalik kaasaegsete suundadega kursis olemiseks ja sünnitusabi kvaliteedi tagamiseks,” selgitab ta.

Kõvermägi lisab, et välikoolituse järgselt on plaanis korraldada sünnitusosakonnas sünnituse ämmaemandatele ka koolituspäev, et saadud teadmisi ja uudiseid jagada ka teiste ämmaemandatega, kes koolitusel osaleda ei saanud.

Kuna välikoolitusel osalemine on kulukas ning Tartu Ülikooli Kliinikumi koolitusfondi ressursid võimaldavad vaid kahe ämmaemanda koolituskulude katmist, toetab Lastefond heade annetajate toel sünnitusabi parandamise nimel viie ämmaemanda välikoolitust Veneetsias, kattes kuni 4600 euroga osalustasud ning transpordi- ja majutuskulud.