Toetuse sisu: Aitame Tudulinna asenduskodus (MTÜ Maria ja lapsed) kasvavatel lastel saada täiendavat psühholoogilist ja terapeutilist tuge, kattes eripedagoog-logopeedi töötasu ja transpordikulud.

Toetuse suurus: 1573 eurot

Toetamise aeg: juuli 2020 – detsember 2020*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Tudulinna asenduskodu on MTÜ Maria ja lapsed alla kuuluv asutus, mille eesmärk on täita vanemlike hoolitsuseta jäänud laste põhivajadusi, luues neile turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna, ning valmistada lapsed ette võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Kõigil asenduskodus viibivatel lastel esineb nii füüsilisi kui ka vaimseid traumasid, millega tuleb tegeleda järjepidevalt ja professionaalselt. Seega on laste vajadus abistavate tugiteenuste osas väga suur. Tänu Lastefondi heade annetajate püsivale toele saab asenduskodus jätkuda järjepidev laste arengu teraapiline toetamine ning suunamine eripedagoogi toel, mis võimaldab asenduskodus professionaalset kasvatustööd.

Lisaks asenduskodus elavatele lastele vajavad nõustamist laste pered, sugulased ja lastekaitsetöötajad, sest teisiti ei ole võimalik lapsi toetada ega aidata. Tuge ja nõustamist vajavad ka töötajad-perevanemad, kes lastega iga päev koos elavad ja neid kasvatavad. Kuna asenduskodu töötab perevanemasüsteemis, kus ühes peres tegelevad lastega kokku kaks põhitöötajat-perevanemat (nädala kaupa tööl), siis vajavad töötajad palju rohkem hingelist tuge. Lapsed saavad väga omaks ning nende valu ja pidevate pettumuste kõrval olemine/elamine on raske nii lastele endale kui ka neid kasvatavatele inimestele.

Lastefond on alates 2010. aastast toetanud Tudulinna asenduskodu erinevaid projekte, aidates tasuda kohapeal käiva eripedagoog-logopeedi ja tegevusterapeudi töö eest. Tänu sellele on olnud terapeudid kriisihetkedel asenduskodule alati kättesaadavad, mis on laste abistamisprotsessis väga oluline.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Lapse nimi

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607