Nimetus: “Aita aitajal aidata!”

Eesmärk: Aidata sügava ja raske puudega lamavhaigeid lapsi hooldavatel peredel paremini toime tulla, võimaldades neile kodust lapsehoiuteenust.


Tutvustus

Sotsiaalministeeriumi andmete põhjal on Eestis sügava ja raske puudega lapsi kokku 5943, neist omakorda sügava puudega lapsi 769. Osad kasvavad asenduskodudes, osadele tagatakse hooldus ja järelevalve õpilaskoduga riigi või kohaliku omavalitsuse poolt rahastatavates koolides ning mõnele erakoolis. Kodus hooldamisel olevaid lapsi, kelle vanemaile maksid kohalikud omavalitsused puudega lapse hooldamise toetust, oli 2011. aasta lõpu seisuga 1077, neist sügava puudega lapsi 180.

Kodus kasvavaid väga suure hooldusvajadusega lapsi, kelle järelevalve ja hooldus on nii ressursimahukad ja kulukad, et vajavad seetõttu rohkem abi, kui riik ja omavalitsus hetkel kokku panustada suudavad, on Eestis ligikaudu 30–50.

Lapse kodune hooldamine käib paljudele lamavhaigete lastega peredele nii psühholoogilises, füüsilises kui ka materiaalses mõttes üle jõu. Vanemad, kelle laps vajab ööpäevaringset abi, ei ole võimelised muul moel ühiskonda panustama kui oma last hooldades. Samuti puuduvad neil võimalused sotsiaalses elus kaasa lüüa, osaleda tööturul või leida aega endale ja teistele lähedastele. Olukorda aitaks lahendada lapsehoiuteenuse osutamise toetamine. Riiklik ettenähtud väikesemahuline lapsehoiuteenus ei jõua aga sageli kõige suuremate abivajajateni, kuna sätestatud tingimused lapsehoiuteenusele ei ühildu tegeliku vajadusega. Nii ei leia kohalik omavalitsus sobivat lahendust vahel ka siis, kui sooviks. Väiksemates valdades ei leita rahalisi ressursse perele sobiliku lapsehoiuteenuse võimaldamiseks või ei leita lapsele lihtsalt sobilikku teenuseosutajat. Nii on juhtunud, et osad voodihaigete lastega pered on jäänud väljapääsmatusse olukorda.

Selleks, et olukorda muuta, tuleb esmajärjekorras toetada kõige kriitilisemalt abi vajavaid lapsevanemaid ning paralleelselt kampaania algusajaga koostöös Sotsiaalministeeriumiga leida püsivad ja jätkusuutlikud lahendused olukorra lahendamiseks.

Kampaania tulemusel soovime aidata umbes 15-30 lamavhaige sügava puudega lapsega perekonda lapsehoiuteenuse toetamisega. Aita Sinagi Lastefondil neid peresid aidata!

Anne ja Peetri lugu:

Kuigi Peeter on tänaseks meie seast lahkunud, on Anne ja Peetri lugusid üle Eesti veel ja veel.