Toetuse sisu: Aitame tasuda Mironile vajalike alapõlve ortooside omaosaluse

Toetuse suurus: 187 eurot (ühekordne)

Toetamise aeg: 2023*

*Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Mironil (2015) on diagnoositud spina bifida ehk lülilõhestus – kaasasündinud selgroo arenguhäire, mille puhul 5. nimmelüli ja 1. ristluulüli kaared ei ole tagant kokku kasvanud. Oma haigusest tingitult vajab Miron liikumisel alapõlve ortoose.

Lastefond tänu heade annetajate abile aitab katta Mironile vajalike alapõlve ortooside omaosaluse kulu kokku 187 euro ulatuses. Kohalik omavalitsus toetab ortooside ostu 300 euroga.

Lastefond toetab Mironi alates 2023. aasta märtsikuust.